Skip links

Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu

Pakalpojumos ietilpst Apostille uzlikšana, tulka zīmogs un paraksts, kā arī notāra apliecinājums, lai apstiprinātu tā pareizību un juridisko spēku

Kādos gadījumos tā var būt nepieciešama

Piedāvājam veikt tulkojumu notariālu apliecināšanu, tostarp dažādiem ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem, lai tos varētu iesniegt komercreģistrā, tiesu instancēs vai citās institūcijās. Sagatavojam notariāli apliecinātus tulkojumus arī Latvijā izdotiem dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt ārvalstu institūcijās. Linearis veikts tulkojuma notariālais apliecinājums atbilst visām Latvijas Republikā noteiktajām notariālu apliecinājumu normām.

Klients saņem dokumenta tulkojuma notariālu apliecinājumu, kurā tulkojuma pareizību ar savu parakstu apliecina mūsu tulkotājs, bet notārs apliecina tulkotāja personību. Dažiem dokumentu veidiem ir iespējama arī notariāla apliecināšana ar elektronisko parakstu.

Kopiju apliecināšana

Kopijas apliecinājums: oriģinālais dokuments tiek nokopēts, pie kopijas tiek piešūts apliecināts kvalificēta tulkotāja veikts tulkojums attiecīgajā valodā; kopiju ar tulkojumu notārs apliecina tikai tad, kad tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Vai vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums