Skip links

Sinhronā tulkošana

Tulks klausās runātājā un tā teikto vienlaikus tulko izvēlētajā mērķvalodā

Kādos gadījumos tā var būt nepieciešama

Populārākais mutiskās tulkošanas veids ir sinhronā tulkošana — tulks klausās runātājā un tā teikto vienlaikus tulko izvēlētajā mērķvalodā. Šo tulkošanas veidu parasti izvēlas lielām konferencēm vai sanāksmēm, semināriem, grupu diskusijām un citiem pasākumiem, kur runātājs runā svešvalodā, vai pasākumos, kuru apmeklētāji runā dažādās valodās.

Tulks runā vienlaicīgi ar runātāju, kurš runā mikrofonā. Runa tiek ierakstīta mikrofonā un pārraidīta uz tulka austiņām, tad tulks to pārtulko un tulkojums ar īsu nobīdi laikā tiek pārraidīts klausītājiem. Parasti šim tulkošanas veidam nepieciešams īpašs aprīkojums, un tulkošanu veic divi tulki pamīšus (lielākoties mainoties ik pēc 15 vai 20 minūtēm). Runātāji pasākumiem parasti iepriekš gatavojas, proti, veido prezentāciju, raksta runu. Ja tas ir iespējams, ieteicams šos materiālus iepriekš nodot arī tulkam. Tas ļauj tulkam iepazīties ar runas materiālu, kas savukārt ļauj nodrošināt kvalitatīvāku tulkojumu klausītājiem.

Attālinātā sinhronā tulkošana

Interactio ir inovatīvs jauns risinājums, kas nodrošina sinhrono tulkošanu visa veida pasākumos jebkurā vietā pasaulē.

Sinhronās tulkošanas aprīkojums

Interactio risinājums ir savienojams ar plašu video konferenču platformām, tostarp, bet ne tikai, Zoom, Webex, Microsoft Teams un Blue Jeans.

Vai vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums