Skip links

Secīgā tulkošana

Secīgā tulkošana prasa augstu precizitātes līmeni un uzmanību detaļām, jo tulkam ir jāatceras un precīzi jānodod viss vēstījums

Kādos gadījumos secīgā tulkošana var būt nepieciešama

Secīgā tulkošana tiek izmantota gan formālos, gan neformālos pasākumos, piemēram, sapulcēs, darījumu sanāksmēs, apmācību semināros, kāzās, prezentācijās. Parasti secīgajā tulkošanā tulks atrodas līdzās runātājam. Secīgajā tulkošanā tulkiem ir jāprot ļoti aktīvi klausīties, analizēt runātāja teikto un pēc tam spēt atbilstoši pasniegt viņa teikto auditorijai.

Kā tā strādā

Tā kā tulkam nepieciešams laiks, lai atkārtotu runātāja teikto, pasākums kļūst garāks nekā gadījumā, ja tulks tajā nepiedalītos. Tulkošanai nav nepieciešams papildu aprīkojums; ja runātājs izmanto mikrofonu, tad mikrofonu parasti izmanto arī tulks.

Ideālā gadījumā runātāja runa vai prezentācija tulkam tiek iesniegta pirms pasākuma. Ja runātājs jau iepriekš sagatavojis runu, šo runu vēlams nodot arī tulkam, ļaujot sagatavoties pasākumam. Ja runu nepieciešams tulkot vairākās valodās, iespējams piesaistīt vienu tulku, kurš pārzina visas nepieciešamās valodas, vai arī vairākus tulkus.

Vai vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums