Skip links

Norādes par mašīntulkojumu pēcrediģēšanas (MTPE) procesu

Mēs vēršamies pie jums, jo domājam, ka šī informācija varētu būt jums noderīga!

Lasīt vairāk

Teksta pilnīgas pēcrediģēšanas mērķis ir pilnībā izmantot mašīntulkošanas (MT) piedāvātā teksta izmantojamās daļas un vienlaikus veikt lingvistiskas korekcijas, stilistiskus labojumus un pārliecināties par izvēlēto terminu precizitāti un konsekvenci.

Mašīntulkošanas rezultāts tiek iegūts, izmantojot specializētu mašīntulkošanas rīku, ko pielāgojis Linearis Translations. Mašīntulkošanas rīks ir pielāgots konkrētajam valodu pārim un nozarei, izmantojot līdzīgu saturu.

MT piedāvātais rezultāts datorizētās tulkošanas (CAT) rīkos

Jebkuru atbilsmi virs 70–75 % piedāvā tulkošanas atmiņa (TM), un šie segmenti tiek apstrādāti tāpat kā jebkurā projektā. Jebkura atbilsme zem 70–75 % ir mašīntulkošanas rīka veidots saturs, ko attiecīgi nepieciešams rediģēt. Ja TM resurss nav pieejams, iespējams veikt pilnu teksta tulkojumu, izmantojot mašīntulkošanas rīku.

Pēcrediģēšanas veicējam ir šādas izvēles iespējas: izvēlēties mašīntulkošanas rīka piedāvāto rezultātu, neprecīzāku TM sniegto atbilsmi vai piedāvāt savu tulkojumu. Tomēr pēcrediģēšanas mērķis ir noteikt precīzākās MT teksta daļas un tās izmantot, nevis pilnībā ignorēt MT piedāvāto rezultātu un veikt tulkojumu no jauna.

MTPE rekomendācijas

— Veiciet tulkojumā lingvistiskas korekcijas un stilistiskus labojumus, kā arī pārliecināties par izvēlēto terminu precizitāti un konsekvenci.

— Katra segmenta saturs ir jāsalīdzina ar avota tekstu. Izlabojiet visas kļūdas vai frāzes,
kas mērķa valodā izklausās neveikli vai lasītājam varētu radīt grūtības uztvert tekstu.

— Uzmanieties no kļūdainiem tulkojumiem, kas mašīntulkošanā ir bieži sastopami. Pārliecinieties, vai tekstā nav nejauši pievienota vai izlaista informācija.

— Rediģējiet jebkuru aizskarošu, nepiemērotu vai kultūras normām neatbilstošu saturu.

— Pēc iespējas vairāk izmantojiet MT piedāvāto tekstu. Ja teksts ir pareizs un izklausās dabiski mērķa valodā, nemainiet to.

— Pieņemiet ātrus lēmumus (katram segmentam veltiet ne vairāk kā 3–5 sekundes). Ja uzskatāt, ka MT piedāvāto rezultātu nevar viegli izlabot, lūdzu, pārtulkojiet tekstu no jauna (vai izmantojiet TM piedāvāto variantu).

— Pārliecinieties, ka tulkojums ir viegli lasāms. Ir pietiekami, ja tas ir viegli lasāms un saprotams.

— Saturiskā nozīme ir prioritāte. Tulkojumā nedrīkst būt kļūdas un saturiskas neprecizitātes.

— Īpašu uzmanību pievērsiet specializētai terminoloģijai vai kultūras kontekstam.

— Ātri aplūkojot rediģēto segmentu, pārbaudiet, vai tajā nav tehnisku kļūdu (piemēram, sapludināti vārdi, dubultas rakstu zīmes, artikuli, liekas atstarpes utt.).

— Pārliecinieties, vai teksta noformējums ir pareizs.

— Pievērsiet īpašu uzmanību akronīmu un saīsinājumu atveidei un izmantojiet TM meklēšanas funkcijas priekšrocības.

MTPE Darbplūsmas ieteikums

<strong>1. Vispārējs priekšstats</strong>

Vispirms pārskatiet tekstu, lai gūtu vispārēju priekšstatu par tā saturu un konstatētu biežākās kļūdas. Izmantojiet opciju “Atrast un aizstāt”, lai automātiski izlabotu biežākās kļūdas.

<strong>2. Rediģēšana</strong>

Vispirms izlasiet mērķa valodas segmentu, pēc tam oriģinālu un pārbaudiet, vai teksts ir pilnībā pārtulkots, tulkojumā nav kļūdu, papildinājumu vai izlaistu vārdu. Rūpīgi pārbaudiet arī terminoloģiju.

<strong>3. Kvalitātes kontrole</strong>

Veiciet automātisku vai manuālu kvalitātes pārbaudi, lai noteiktu programmatūras birku (tags) precizitāti, konsekvences un interpunkcijas kļūdas, pārbaudītu skaitļu pareizību, dubultās atstarpes, atstarpju lietojumu, datumus, mērvienības un glosārijā iekļauto terminoloģiju. Tāpat veiciet arī pareizrakstības un gramatikas pārbaudi.

<strong>4. Atgriezeniskā saite</strong>

Lūdzu, informējiet projektu vadītāju (vai izmantojiet atgriezeniskās saites veidlapu, ko, iespējams, saņēmāt no sava projektu vadītāja) par visām biežāk novērotajām MT vai terminoloģijas problēmām. Tas palīdzēs precīzi pielāgot un uzlabot MT rīka efektivitāti turpmākajos projektos.

Ieteikumi

✓ Pareiza gramatika, sintakse, semantika un interpunkcija.
✓ Pārliecinieties, vai tekstā nav nejauši pievienota vai izlaista informācija.
✓ Pārbaudiet, vai programmatūras birkas ir pareizi ievietotas.
✓ Pēc iespējas vairāk izmantojiet MT piedāvāto rezultātu.
✓pareizi atveidota un vai neiztulkotie termini ir iekļauti klienta netulkojamo terminu sarakstā.

Ņemiet vērā

❌ Neveltiet pārāk ilgu laiku problēmas risinājumam.
❌ Neuztraucieties, ja stils atkārtojas.
❌ Izvairieties no preferenciālu labojumu veikšanas.

Izmantojiet MT piedāvāto variantu, ja:

✓ Lielākā teikuma daļa ir pareiza.
✓ Piedāvātā MT kvalitāte ir ļoti laba, nepieciešamas tikai nelielas korekcijas.
✓ Piedāvātā MT kvalitāte nav tik laba, tomēr ātrāk ir veikt labojumus.
✓ MT piedāvātā saturiskā nozīme ir pareiza.

Neizmantojiet MT piedāvāto variantu, ja:

❌ MT piedāvātā varianta jēga nav saprotama.
❌ Jums ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai uztvertu teksta saturu.
❌ Teksta struktūra ir būtiski jāmaina, ņemot vērā tajā esošās kļūdas.