Skip links

Kvalitātes kontrole

Izcilības nodrošināšana visos posmos no izstrādes līdz piegādei, lai pārsniegtu klientu un ieinteresēto pušu cerības

Kvalitātes vadības standarts (ISO 9001)

ISO 9001 nosaka kvalitātes vadības sistēmu standartus, prioritāti piešķirot klientorientētai pieejai un pastāvīgai uzlabošanai. Īstenojot pielāgotus pasākumus, kuru mērķis ir apmierināt katra atsevišķa klienta unikālās vajadzības, un aktīvi uzraugot mūsu sniegumu, mēs garantējam, ka tiek sniegti vislabākie pakalpojumi, kas uzlabo vispārējo klientu pieredzi.

Informācijas drošības pārvaldības standarts (ISO 27001)

ISO 27001 definē sensitīvas informācijas, piemēram, intelektuālā īpašuma, aizsardzības prasības, nosakot, kā pārvaldīt tās drošību. Ieviešot informācijas drošības pārvaldības sistēmu (ISMS), mēs proaktīvi mazinām risku, nodrošinot atbilstību ISMS standartiem attiecībā uz cilvēkiem, procesiem un IT sistēmām. Izmantojot šādu pieeju, mēs varam aizsargāt vērtīgu informāciju un samazināt drošības riskus.

Tulkošanas pakalpojumi (ISO 17100)

Standarts ISO 17100 ir pielāgots tulkošanas un lokalizācijas nozarei, un tajā ir izklāstīti kritēriji, kas jāievēro, sniedzot kvalitatīvus tulkošanas pakalpojumus. Šis standarts ietver dažādus aspektus, tostarp mūsu projektu vadītāju un lingvistu kvalifikāciju, projekta sagatavošanu un pabeigšanu, datu drošības pasākumus un atgriezenisko saiti par mūsu sniegumu. Mūsu procesos tiek ievērotas gan nozares, gan mūsu klientu noteiktās specifikācijas, nodrošinot, ka mēs īstenojam visaugstākos standartus kvalitatīvu tulkojumu nodrošināšanā.

Mašīntulkošanas pēcrediģēšanas procesa standarts (ISO 18587)

ISO 18587 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības datorizētu tulkojumu pēcrediģēšanai. ISO 18587 standartā galvenā uzmanība pievērsta pēcrediģēšanas mērķiem, mašīntulkošanas pēcrediģēšanas prasībām un prasībām redaktoriem. Ievērojot šīs vadlīnijas, ISO 18587 nodrošina, ka pēcapstrādes kvalitāte saglabājas augsta pat pie liela apjoma. Tas ir iespējams tikai ar ISO vadlīnijās noteiktajiem organizētajiem procesiem.

Izcilības nodrošināšana

Linearis ikdienā cenšas izmantot visus pieejamos rīkus un resursus, lai sasniegtu visaugstākos kvalitātes standartus, ko sagaida klienti.

Strādāsim kopā

Šim segmentam ir daudz sastāvdaļu — uzdevuma apjoma aplēse, mērķauditorijas profils, projekta laika grafiks, instrukcijas un atsauces, stila un zīmola vadlīnijas, resursu novērtējums, tehnoloģiskie risinājumi un datņu sagatavošana. Tie visi ir obligāti pasākumi, lai nodrošinātu visaugstāko tulkošanas projekta kvalitāti.

Mēs augstu vērtējam klientu uzticību. Pret katru dokumentu mēs izturamies ar vislielāko konfidencialitāti un rūpību, vienmēr uzskatot mūsu klientu privātumu par galveno prioritāti. Lai nodrošinātu klientu datu drošību, visi piegādātāji un darbinieki paraksta konfidencialitātes līgumus.

Mūsu piegādātāju vadītāju ikdienas darba pienākumos ietilpst CV pārskatīšana un izcilāko talantu apzināšana. Viņi meklē kandidātus, kuriem piemīt tādas prasmes kā lieliskas komunikācijas spējas, godīgums, organizētība un vēlme apgūt jaunas tehnoloģijas. Pirms jebkuru tulkotāju vai redaktoru pievienot Linearis tulkošanas pakalpojumu piegādātāju datubāzei, kandidāti veic tulkošanas vai rediģēšanas testu. Katrs kandidāts saņem pārbaudījumu atbilstoši kategorijai, uz kuru pretendē. Pēc tam recenzentu grupa novērtē iesniegtā testa kvalitāti saskaņā ar ISO 17100.

Tā kā esam liecinieki straujai tehnoloģiju attīstībai dažādās nozarēs, ir svarīgi atzīt, ka tehnoloģijas vien nevar aizstāt pieredzes un zināšanu vērtību, kas nepieciešama, lai nodrošinātu izcilus rezultātus. Mūsu ekspertu komanda rūpējas par personisku attieksmi, lai nodrošinātu, ka mēs pārsniedzam klientu cerības.

Dažādiem projektiem ir dažādas prasības, bet mūsu galvenā darbplūsma ir tulkošana + rediģēšana + korektūra. Katru no šīm darbībām veic neatkarīgi piegādātāji.

Tulkojumu kvalitātes nodrošināšana ir būtiska tulkošanas nozares sastāvdaļa. Linearis izmanto dažādus rīkus, lai novērstu jebkādas tehniskās nepilnības un kļūdas, kas cilvēka acij var paslīdēt garām.

Mūsu projektu vadītāji ir kā talantu zeltrači — viņiem ir jāizvēlas visatbilstošākā lingvistu komanda katram uzdevumam. Atlases process var atšķirties atkarībā no projekta un tā prasībām. Trīs galvenie faktori piegādātāja izvēlē ir pieredze nozarē, specializācijas joma un kompetences līmenis, kā arī lingvista dzimtā valoda.

Klients vislabāk pārzina savu jomu, tādēļ saziņa un sadarbība ir katra tulkojuma kvalitātes atslēga. Ideālas sadarbības rīki ir glosārijs un vaicājumu pārvaldības sistēma, taču mēs nekad neatsakām sadarbību klientiem, kuri vēlas pakalpojumus saņemt vienkārši, ātri un bez papildu iesaistes.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums