Skip links

Tulkotāja profesija tad un tagad

Visdažādākajos laikos, jau kopš valodas kā saziņas līdzekļa pirmsākumiem, tulkotāju un tulku nozīme ir bijusi ļoti liela. Ar valodnieku palīdzību ir slēgtas vienošanās un miera līgumi, sadalītas valstis un robežas, pierakstīta un izzināta vēsture. Tulki bija lielā vērtē, jo, pateicoties viņiem, valodas barjeras netraucēja veidot augstākā līmeņa politiskās, kultūras un diplomātiskās attiecības starp dažādām valstīm. Kā ir tagad? Laiki mainījušies, un valoda vairs nav barjera, bet līdzeklis, kas ļauj sazināties ar cilvēkiem no visas pasaules. Digitālās tehnoloģijas un metodes palīdz visu iztulkot lietotāju vēlamajās valodās. Turklāt vēl runas par to, ka tulkotāju darbu drīz pavisam aizstās mākslīgais intelekts (AI).  Lineskaidro, kur ir tulkotāju un tulkošanas nozares vieta šodien?

Iepazīsties – mākslīgais intelekts (AI)

Vienmēr jābūt pamatīgi informētiem par pretinieku, tāpēc noskaidrosim, kas īsti ir mākslīgais intelekts (AI). AI izmanto datorus un mašīnas, lai atdarinātu cilvēka prāta problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas spējas. Izmantojot šīs zināšanas, tas sasniedz konkrētus mērķus un uzdevumus. Ar AI pēta cilvēku saprātīgo uzvedību un cenšas to modelēt ar datoru starpniecību. Ikdienā AI varam sastapt, piemēram, balss atpazīšanā, klientu servisā (virtuālie asistenti), tāpat tas, izanalizējot mūsu patēriņa uzvedību, izvēlas, kādas reklāmas mums rādīt, piemēram, Facebook. AI ir sastopams arī tulkošanā, kur tas nozari izaicina, bet vienlaikus virza tās attīstību. Jau svešvalodu apguvē, kura tagad ir daudz demokrātiskāka un vieglāk pieejama, izmantojot dažādas lietotnes un valodu apguves programmas.

Mākslīgais intelekts tulkošanā

Viena no redzamākajām AI izpausmēm tulkošanas nozarē ir CAT rīki, Trados, Memsource, Wordbee un citi. Tos izmanto valodas pakalpojumu nodrošinātāji, profesionāli tulkotāji un uzņēmumi, kuriem nepieciešams lokalizēt saturu. Tie sniedz iespēju starptautiskām korporācijām nodrošināt klientu un lietotāju atbalstu vietējā valodā. CAT programmatūra apvienojumā ar lokalizācijas programmām ļauj pielāgot uzņēmumu produktus un pakalpojumus ģeogrāfiskiem/kultūras tirgiem. CAT rīki palīdz tekstus iztulkot efektīvāk un ātrāk, saglabājot kvalitāti.

Tulkotājs – tilts starp tekstu un tehnoloģiju

Bet tieši tulkotājs ir iztrūkstošais ķēdes posms starp AI balstīto CAT rīku un gatavo tekstu. Piemēram, AI nespēj uztvert kontekstu, tāpēc reizēm svarīgā starpvalstu līgumā „puse/party” var kļūt arī par „ballīti/party” un šādu piemēru iru simtiem. Tāpat dažādas dialektu nianses, kuru mašīntulkotājs neuztvers tik labi kā tulkotājs-cilvēks. Un vienmēr būs teksti, piemēram, literārie darbi, kur svarīgāk par burtisku tulkojumu, ir spēt precīzi nodod avota teksta emocionālo vēstījumu. Domājot par nākotni un nākotnes tulkotāju, ieguvēji būs tie, kas pratīs izmantot AI, lai padarītu tulkošanas procesu efektīvāku. Apzināsies, ka mašīnas un tulkotāji-cilvēki var lieliski darboties roku rokā, unisonā, jo mērķis jau ir viens – valoda kā līdzeklis, kas satuvina cilvēkus, uzņēmumus, pasauli. Uzzini sīkāku informāciju par valodnieka ieguvumiem, strādājot ar mašīntulkotiem tekstiem.