Skip links

Tulkošanas projektu vadības aizraujošie labirinti

Pretēji vispārpieņemtajam uzskatam, valodu pakalpojumu sniedzēji nepiedāvā tikai lingvistiskos pakalpojumus. Ja tā būtu, tad pietiktu ar viena tulkotāja noalgošanu tulkošanas biroja vietā. Galvenā valodu pakalpojumu sniedzēju funkcija ir nodrošināt projektu vadības pakalpojumus. Lokalizācijas speciālisti pārvalda darba plūsmas no sākuma līdz beigām, piešķirot vērtību iztulkotajam saturam.

Vai tulkošanas projektu vadītājam noteikti jābūt tulkotājam?

Tulkošanas projekts jau nav tikai tulkošana vien. Tulkošanas projektu vadība ietver kopējo projekta prasību identificēšanu, nepieciešamo resursu un prasmju noteikšanu, projekta plāna izstrādi un pārvaldību. Kad šis plāns ir izstrādāts, nākamais uzdevums ir noteikt un vadīt projektā iesaistītos, piešķirot noteiktus uzdevumus un nodevumus noteiktiem komandas dalībniekiem un sekojot līdzi to izpildei, kā arī vadot visus projekta posmus līdz tā pabeigšanai. Ne visi labi tulkotāji var būt labi tulkošanas projektu vadītāji, un ne visiem tulkošanas projektu vadītājiem jābūt tulkotājiem. Tulkošanas projektu vadītājam ļoti svarīgas ir klientu apkalpošanas prasmes, lai spētu nodrošinātu veselīgu sadarbību starp tulkotājiem un klientiem. Viņam jāspēj pieņemt pareizos lēmumus visos tulkošanas projekta posmos. Tulkošanas projekts nav atkarīgs tikai no lingvistiem, tajā ļoti būtiska loma ir arī klientiem. Ja klients nepārskata avota tekstus vai nesniedz atbildi noteiktā laikā, darbi var kavēties, ietekmējot grafiku un budžetu. Projektu vadītājiem ir jāzina, kurā brīdī vērsties pie kādas no pusēm un jānodrošina, ka katrs paveic uzdoto darbu. Tāpat tulkošanas projektu vadītājiem jābūt arī radošiem, jādomā neatkarīgi un jāattīsta pacietība un empātija, lai novērstu konfliktus komandā.

Sarunu risinātājs

Projektu vadītājs analizē tulkošanas projektu un izvēlas pareizo komandu katram klientam. Šajā posmā sarunu risināšanas prasmes nozīmē ne tikai vienoties par budžetu un noteikt termiņu. Tikpat svarīgi ir projektu vadītājiem identificēt klientu patiesās vēlmes, mērķus un veidu, kā viņi plāno tos sasniegt. Vai ir specifiska terminoloģija, ko nepieciešams izmantot? Vai vajadzīga SEO optimizācija? Kādai auditorijai paredzēts saturs? Sarunu risināšana ir māksla, kas prasa uzmanību detaļās un spēju rast kompromisus starp iesaistītajām pusēm.

Laika plānotājs

Plānošana tieši ietekmē katra projekta iznākumu. Projektu vadītājiem jāpārliecinās, ka komanda visus projekta posmus īsteno noteiktajos termiņos un nepārsniedzot paredzēto budžetu. Projektu vadītājiem jāspēj sniegt skaidrus un precīzus norādījumus lingvistiem gan attiecībā pret termiņiem, gan citām projekta niansēm. Ja viņi to neizdarīs sekmīgi, tad tulkotāji var darboties neprecīzi vai iesniegt nekvalitatīvus darbus. Piemērs? Uzņēmums ir norādījis, lai tulkotājs noteikti neizmanto kā references tekstus jau iepriekš tā mājaslapā publicētos tekstus, jo nav apmierināts ar to kvalitāti. Projektu vadītājs piemirst šo ziņu tulkotājam nodot. Tulkotājs augstskolā apguvis, ka jāizmanto references teksti, ielūkojas mājaslapā un iztulko ar terminiem vai izteicieniem, kas klientam nepatīk. Jo…projektu vadītājs nebija nodevis visu informāciju.

Lielisks komunikators

Komunikācijas prasmes tulkošanas projektu vadītājam palīdz līdzsvarot dažādos projekta elementus, nogludināt radušās neskaidrības, piemēram, atšķirīgu kultūru izpratnes dēļ. Projektu vadītājs ir kā tilts starp tulkotājiem, redaktoriem un citiem speciālistiem un klientiem, tāpēc bez labām komunikācijas prasmēm viņam neiztikt. Reizēm tas ir ļoti niansēti, zināt, ko pateikt, ko nepateikt, prast raisīt uzticību, piešķirt vērtību un nodrošināt produktīvu darba plūsmu. Tāpat projektu vadītājam jāprot arī risināt dažādas problēmas, kas rodas projekta īstenošanas gaitā, turklāt viņam jāsaprot, ka tās var nākt no visdažādākajām pusēm. Reizēm labam tulkotājam gadās slikta diena, vai klientam pašam ir priekšnieks, kas trīs reizes maina darba uzdevumu vai koriģē jau tulkošanā iesniegtos failus. Visi ir cilvēki, bet projektu vadītājam noteiktos brīžos jābūt kā..super cilvēkam, projektu super varonim, un noteikti nedrīkst pieļaut dažādus komunikācijas pārrāvumus, nenodotu informāciju, kas var izraisīt ilgāku projekta apriti, neprecizitātes tulkojumos.

Ar elastību uzskatos un atvērtu prātu

Tam visam jāpievieno arī elastība. Tulkošanas projektu vadītājam jāspēj kārtējās izmaiņas pieņemt, ja ne ar smaidu, tad vismaz ar atvērtu prātu un pieņemošu attieksmi. Bieži klienti pēdējā brīdī veic labojumus, kuru dēļ var nākties pārrakstīt daļu tulkojumu, ievietot citus terminus. Ja projektu vadītājs būs pārāk nelokāms un nesaprotošs savos uzskatos, viņš var radīt problēmas gan klientiem, gan lingvistiem.

Prasmīgi veido attiecības

Tulkošanas projektu vadītājam ir jāspēj veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, pārvarēt valodas un kultūras barjeras, radīt uzticēšanos, kad klients jau zina, ko sagaidīt no konkrētā projektu vadītāja un uzņēmuma kopumā. Un, protams, arī ar tulkotājiem. Ir projektu vadītāji, ar kuriem tulkotāji sadarbojas ļoti labprāt, pabeidz visus projektus laikā, pat strādā labāk un produktīvāk, jo jūt labvēlīgu attieksmi un atbalstu.

Ar tehniskajām zināšanām

Kā nu bez tehniskajām zināšanām? Tulkošanas projektos liela nozīme ir dažādām ierīcēm, programmatūrām un sistēmām, tāpēc tulkošanas projektu vadītājam ir jābūt uz „tu” ar tehnoloģijām, projektu vadības, CAT rīkiem un dažādām platformām, kas paātrina tulkošanas procesus. Pirms vērsties pie tulkotājiem projektu vadītājam ir jāspēj sagatavot projekta „portfeli”, kurā ietilpst projekta resursi, tulkošanas rīki, tulkošanas atmiņas, vārdnīcas, CAT rīki, tulkošanas programmatūras, detalizēts brīfs. Tāpat projektu vadītājam ir jāseko dažādiem nozares jaunumiem, jāpārzina jaunākie lokalizācijas risinājumi un tendences, tulkošanas rīki un metodes, lai ieteiktu klientiem piemērotāko. Tulkošanas un lokalizācijas nozare pēdējās desmitgadēs ir piedzīvojusi milzīgas pārmaiņas un tā turpina tikpat strauji mainīties. Tai līdzi mainās arī tulkošanas projektu vadītāju loma. Mākslīgais intelekts (AI), automatizācija un izsmalcinātākas tulkošanas un projektu vadības sistēmas ir mainījušas vecos ieradumus un tulkošanas projekta vadītāju darbības specifiku. Bet viņu loma, lai gan citādāka, noteikti nav mazinājusies. Lai gan daudzi pagātnē paredzēja, ka mašīnas un AI aizstās projektu vadītājus-cilvēkus, noticis ir tieši pretējais. Labi un prasmīgi tulkošanas projektu vadītāji ir augstu novērtēti un ļoti pieprasīti. Mēs, Linearis, lepojamies ar saviem tulkošanas projektu vadītājiem. Sazinieties ar mums un arī jums būs iespēja sadarboties ar dažiem no nozares labākajiem profesionāļiem!