Skip links

Piegādātāju vadītāja loma un darbs ar ārštata tulkotājiem

Katrs sevi cienošs un profesionāls tulkošanas birojs algo vienu vai vairākus speciālistus, kuri ir atbildīgi par uzņēmuma ārštata tulkotāju tīkla pārvaldīšanu, paplašināšanu un uzturēšanu. Angļu valodā viņus sauc par „vendor managers”, latviešu valodā – par piegādātāju vadītājiem. Viņiem ir ne tikai jāveido jaunas profesionālās attiecības ar tulkošanas biroju tulkotājiem jeb piegādātājiem, bet arī jāuztur tās ar esošajiem tulkotājiem, lai aktīvā tulkotāju bāze uzņēmumam būtu pietiekami liela un daudzveidīga, ļaujot izpildīt visplašāko pasūtījumu loku.

Personāla atlases speciālists

Ikdienā piegādātāju vadītājs veic ārštata tulkotāju atlasi, vienojas ar viņiem par darba un līguma nosacījumiem, palīdz uzsākt sadarbību ar uzņēmumu, vērtē kvalitāti, darbojoties kā savienojošs elements starp ārštata tulkotājiem un citiem biroja darbiniekiem, piemēram, tulkošanas projektu vadītājiem. Piegādātāju vadītājam ir jāprot rūpīgi atlasīt redaktorus un tulkotājus no visas pasaules, salāgojot viņu prasmes ar konkrētiem uzdevumiem efektīvākajā veidā. Šim cilvēkam ir ātri jāpieņem lēmumi, jāspēj risināt problēmas un veidot attiecības. Šajā lomā jādarbojas cilvēkam ar plašām zināšanām par tulkošanas nozari un spēju izprast katra klienta unikālās vajadzības.

Kvalitātes vadītājs

Piegādātāju vadītājs daudz laika velta kvalificētu tulkotāju meklēšanai, vienojas par cenām un likmēm, pārbauda, kā tulkotāji izpilda savas saistības, ja nepieciešams, uzdod arī testa tulkojumus un darbojas kā kvalitātes novērtētājs. Reizēm zinot, ka uzņēmumam būs lieli klienti no konkrētas valsts, nepieciešams ātri piesaistīt noteiktu valodu pāru vai specifiskas nozares tulkotājus. To sauc par „aktīvo meklēšanu”, kad piegādātāju vadītājs vēršas, piemēram, pie tulkotājiem, kam ir grieķu valodas zināšanas un pieredze kosmētikas tekstu tulkošanā. Vēl ir arī „pasīvā meklēšana”, kad piegādātāju vadītājs lūkojas pēc jaunajiem talantiem datu bāzes papildināšanas mērķiem.

Un psihologs vienā personā

Šos speciālistus viņš var meklēt gan ar sludinājumu palīdzību biroja mājaslapā un sociālajos medijos, gan arī proaktīvi, piemēram, izmantojot tādas vietnes kā LinkedIn vai ProZ. Piegādātāju vadītājam jābūt arī nedaudz psihologam un cilvēku pazinējam, ātri identificējot kvalificētus kandidātus, izprotot, kurās jomās un uzdevumos tie darbojas vissekmīgāk. Lai to noteiktu, jāprot uzdot pareizos jautājumus, jānoskaidro tulkotāju piedāvātie valodu pāri, specializācija, iepriekšējās darbības pieredze un nianses, lai datu bāzē iekļautu ne tikai izglītotus, bet arī motivētus un strādāt gribošus speciālistus, šādi taupot arī klientu un tulkošanas projektu vadītāju laiku. Svarīgi papildu izglītības dokumentiem, lūgt iepriekšējo tulkojumu piemērus un paraugus, lai uzreiz novērtētu tulkotāja pieredzi. Tāpat svarīgas ir tulkotāju komunikācijas prasmes, precizitāte, atsaucība, atbildīgums, elastība un citas personīgās īpašības. Tā kā bieži vien tulkotāji ir no visas pasaules un dzīvo dažādās valstīs, piegādātāju vadītājam ir jāņem vērā arī dažādu kultūru atšķirības, laika joslas, saziņas nianses.

Iesaka piemērotākos tulkotājus katram projektam

Zināšanas par pieejamajiem ārštata tulkotājiem piegādātāju vadītāji var izmantot, iesakot, kuri tulkotāji ir piemērotāki konkrētiem projektiem. Mārketinga tekstu tulkošanai piemērots ir tulkotājs ne tikai ar lieliskām valodu zināšanām, bet arī prasmi tulkot radoši un iesaistoši, tīmekļa vietnes lokalizācijai vajadzēs speciālistu, kas lieliski pārzina terminus konkrētajā nozarē – ir tik daudz aspektu, kas jāņem vērā, lai izvēlētos katram darbam atbilstošāko tulkotāju.

Seko līdzi sadarbībai ar piegādātājiem

Kad tulkotāji ir atlasīti, piegādātāju vadītājam ir jānodrošina, lai viņu sadarbības uzsākšana ar uzņēmumu ritētu gludi, bez aizķeršanās, jo dažādiem birojiem ir atšķirīgas rēķinu izrakstīšanas, atskaišu iesniegšanas, arī darbu sūtīšanas un apstiprināšanas sistēmas. Sadarbības gaitā piegādātāju vadītājam ir jāseko līdzi tulkotāju darbu kvalitātei, pieejamībai, kapacitātei un izmaiņām šajos parametros, protams, uzklausot arī ārštata tulkotāju ieteikumus un vēlmes.

Prasmīgi pārvalda ārštata tulkotāju tīklu…

Piegādātāju vadītājam ir regulāri jāaktualizē tulkotāju datu bāze, piemēram, ik pēc sešiem mēnešiem. izsūtot tulkotājiem aptaujas e-pastus ar aicinājumu aktualizēt savu informāciju, pieredzi, sertifikāciju. Varbūt kāds šajā laikā ir apguvis jaunas prasmes un šobrīd var veikt ne tikai tulkošanu, bet arī rediģēšanu vai strādāt ar mājaslapu optimizāciju? Varbūt kāds tulkotājs ieguvis maģistra vai pat doktora grādu valodniecībā? Vai kādu īpašu nozares atzinību? Šāda aktualizētā informācija var ievērojami izcelt tulkošanas biroju arī klientu acīs, piedāvājot labākos speciālistus konkrētiem projektiem.

Gan to palielinot…

Protams, svarīgi ir tulkotāju bāzi prasmīgā veidā arī palielināt. Šeit slēpjas zināms izaicinājums, jo ikdienā projektu vadītājiem patīk strādāt ar noteiktiem, pārbaudītiem tulkotājiem, kuri nekavē termiņus, nodrošina ierasto kvalitāti utt., tāpēc viņi ne vienmēr vēlas jaunus darbus dot tulkotājiem, kas nesen pievienoti uzņēmuma ārštata tulkotāju pulkam. Šeit ir svarīga arī piegādātāju vadītāja iesaiste, lai nodrošinātu jaunu talantu izmantošanu un tulkošanas birojam nerastos situācija, kad lielas noslodzes gadījumā visi regulāri izmantotie tulkotāji ir aizņemti, bet citi vairs nav ieinteresēti ar konkrēto biroju sadarboties.

Gan motivējot esošos tulkotājus

Tāpat iesaiste un motivācija ir jāuztur arī aktīvajos tulkotājos, ar kuriem uzņēmums sadarbojas regulāri. Arī šajā jomā piegādātāju vadītājs var dot savu pienesumu. Bieži vien tulkošanas biroji aizmirst, ka piegādātāji ir jāmotivē. Lai gan viņi nav uzņēmuma štata darbinieki, daudzi no viņiem ir lojāli un ar konkrētu biroju sadarbojas vairākus gadus, tāpēc ar laikā apmaksātiem rēķiniem vien nepietiek. Tā kā ārštata tulkotāji bieži vien strādā „aiz kulisēm” un negozējas prožektoru gaismās, reizēm viņu ieguldījums projekta veiksmē var netikt pamanīts. Ārštata tulkotājiem daudz dod viņu darba novērtējums. Ļoti liela nozīme ir arī iesaistošai komunikācijai, sveicieniem svētkos, skaidrojošai informācijai, iekšējai komunikācijai, īpaši tulkotājiem sagatavotiem informatīvajiem izdevumiem, pasākumiem vai īpašiem semināriem, kurus var rīkot un nodrošināt piegādātāju vadītājs. Darbs ar piegādātājiem ir ļoti svarīgs tulkošanas biroja kopējās izaugsmes nodrošināšanā, jo tie ir talanti, bez kuriem tulkošanas birojs nemaz nevarētu pastāvēt. Valodu speciālisti ir tulkošanas procesa epicentrs, uzņēmuma labākie sabiedrotie un veiksmes faktors tulkošanas nozarē. Piegādātāju vadītājam jāspēj atrast ārštata tulkotājus un redaktorus, kas vislabāk atbilst uzņēma specializācijai, kultūrai un virzienam. Kā arī jānodrošina, lai šie piegādātāji būtu lojāli uzņēmumam, gādājot par viņu motivāciju, un, protams, lai jaunie speciālisti vēlētos sadarboties tieši ar šo tulkošanas biroju. Linearis strādā zinoši un pieredzējuši piegādātāju vadītāji, kas spēj atrast katram projektam piemērotākos tulkotājus vai citus valodas pakalpojumu ekspertus. Sazinieties ar mums, un mēs jums ieteiksim labākos profesionāļus!