Skip links

Lean principi tulkošanas nozarē

Vārds LEAN angļu valodā nozīmē „kalsns, liess”. Vienkāršoti sakot, LEAN principi paredz apcirpt, atmest visu lieko un izcelt vērtīgo, lai pieņemtu gudrākus lēmumus par to, kā ieguldīt savu laiku, enerģiju un līdzekļus. Lean filozofija radās Japānā 1950. gados, kad tā tika ieviesta Japānas automobiļu ražošanas nozarē. LEAN filozofija balstās uz diviem pamatprincipiem – pastāvīgi uzlabojumi un cieņa pret cilvēkiem. Komandas visā pasaulē, sākot no pārdošanas līdz programmatūru izstrādei, pielieto LEAN principus, lai nodrošinātu saviem klientiem lielāku vērtību, vienlaikus veidojot veselīgāku, spēcīgāku organizāciju. Kā LEAN principi iederas un pielietojami tulkošanas nozarē?

LEAN organizācijas – kādas tās ir?

Kā organizācijas rada vērtību? Tās apgūst, kas klientiem ir vajadzīgs un nepieciešams, un kā izslēgt to, ko viņi nevēlas saņemt. Pastāvīgi uzlabojot savu vērtību plūsmu visos uzņēmuma procesos, kopumā klientam tiek radīta vēl lielāka vērtība. LEAN organizācijas ir attapīgas, veiklas, tās pieņem pārmaiņas, nav augstprātīgas un ir metodiskas. LEAN organizācijās tiek uzsvērts, ka labi cilvēki vēlas labi paveikt savu darbu un ir motivēti pieņemt lēmumus, kas optimizē viņu laiku un talantu, lai radītu vislielāko vērtību klientam. LEAN nozīmē radīt procesus, kas paveicami ar mazākiem cilvēka pūliņiem, mazāku kapitālu, mazāku patērēto laiku un arī mazākiem defektiem un kļūmēm, salīdzinot ar tradicionālajām uzņēmējdarbības sistēmām.

LEAN vadības stils

LEAN vadības stils dod darbiniekiem autonomiju pieņemt lēmumus, iespēju pilnveidot savas prasmes, izpratni, kāpēc viņi dara savu darbu un apziņu, ka viņu darbs tiek novērtēts. Vadītāja loma ir definēt mērķi un tad ļaut talantīgajiem darbiniekiem pašiem atklāt atbilstošāko ceļu līdz tā sasniegšanai. Šie vadītāji vēlas izcelt labāko savos darbiniekos un likvidēt šķēršļus, kas neļauj viņu komandai nodrošināt vērtību klientam. LEAN vadība nav pavēles un pārmērīga kontrole, mikro-menedžēšana, to nevirza ego vai varas apziņa.

LEAN un tulkošanas nozare

LEAN mērķis ir samazināt lieko jebkurā aktivitātē vai procesa posmā. Kad viss šis liekais ir likvidēts, darbinieki var īsteni koncentrēties uz savām prasmēm un kvalitatīvu darba veikšanu. Gadu gaitā arī tulkošanas nozare ir nenogurstoši centusies izskaust lieko. Tulkošanas atmiņas pirms aptuveni 30 gadiem radās, pateicoties 3-R principam: reduce (samazināt), reuse (izmantot atkārtoti), recycle (pārstrādāt). Kopš to pirmsākumiem ir sasniegts ievērojams progress produktivitātes uzlabošanā, laika un pūļu samazināšanā, ko tulkotājiem un projektu vadītājiem jāvelta dažādiem uzdevumiem. Viens no LEAN filozofijas principiem ir „Kaizen” jeb „pārmaiņas nāk par labu”. Visas šīs tulkošanas atmiņas, piegādātāju portāli vai projektu vadības sistēmas agrāk šķita svešas un neierastas, bet tagad ir kļuvušas par pilnvērtīgu un vērtīgu daļu no valodu pakalpojumu sniedzēju ikdienas.

LEAN un piegādātāju portāli

LEAN principi tiek izmantoti piegādātāju portālos, ļaujot optimizēt projektu vadības procesus, pārvaldīt daudzvalodu saturu, vienlaikus piedāvāt darbus izvēlētai tulkotāju grupai. Jāsaprot, ka tulkošanas cikli kļūst aizvien īsāki, darbu aprite nepieciešama aizvien ātrāk. Šo procesu ievērojami atvieglo automatizētās projektu darba plūsmas, kas ļauj samazināt laiku, kas tiek atvēlēts tulkošanas projektu apstrādei.

LEAN un tulkošanas projektu vadības portāli

Tulkošanas projektu vadības portāli ļauj viegli izsekot paveiktajam apjomam, darba statusam, tulkotāju noslodzei un termiņiem, tie arī atvieglo rēķinu izrakstīšanu, atskaišu veidošanu un norēķinu veikšanu ar tulkotājiem. Tas samazina visas liekās darbības, lai tulkotāji varētu domāt tikai par tulkojuma kvalitāti un tulkošanas projektu vadītāji – par efektīvu projekta norisi atbilstoši klientu vēlmēm. Šīs tulkošanas vadības sistēmas ļauj valodu pakalpojumu nodrošinātājiem optimizēt un automatizēt projektu vadības procesus, pārvaldīt daudzvalodu saturu, valodas resursus, operatīvi piedāvāt jaunus darbus izvēlētiem tulkotājiem, plānot projektus un izsekot paveiktajam. Protams, ka darbs pie šo sistēmu pilnveidošanas neapstājas, tām kļūstot aizvien vienkāršākām un intuitīvākām.

Tulkotāju ieguvumi no LEAN principiem

Arī tulkotājiem šie portāli ievērojami atvieglo darbu, ļaujot operatīvi aktualizēt savu profilu un pieejamību, akceptēt un apskatīt piedāvātos tulkošanas projektus, ātri un bez liekām darbībām izrakstīt rēķinus. Kopumā šādi klientu projekti tiek apstrādāti un nodoti ātrāk, sniedzot viņiem lielāku vērtību un vienlaikus neiesaistoties kompromisos ar darbu kvalitāti vai to cilvēku vajadzībām, kas tulkojumus nodrošina.

LEAN izmantošana piegādātāju datu bāžu darbībā

Savukārt piegādātāju datu bāzēs LEAN pieejas ieviešana ļauj ātrāk iegūt meklēšanas rezultātus, izkristalizēt resursus, kas nodrošina augstas kvalitātes darbu, patērēt mazāk laiku datu bāzu uzturēšanai. Projektu vadībā un lingvistu darbā LEAN pieeja izpaužas arī darbinieku novērtēšanā un cieņā pret viņiem, ieviešot darbinieku idejas un iniciatīvas, ļaujot būt atbildīgiem par procesu. LEAN principi nosaka, ka labākās idejas rodas tieši cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar noteikto produktu. LEAN domāšana mudina ikvienu, īpaši, tos, kuri ikdienā visciešāk saistīti ar produkta vai pakalpojuma nodrošināšanu, izpaust savas idejas, lai uzlabotu darbu un radītu vērtību. LEAN filozofija uzsver, ka perfekcija rodas no pakāpeniskiem uzlabojumiem, iesakot tos veikt pa 1%, nevis uzreiz apgriezt visu kājām gaisā pa 100%. LEAN nenozīmē lētāk un ātrāk, LEAN nozīmē efektīvāk, vērtīgāk un veiksmīgāk, ar cieņu pret visām iesaistītajām pusēm. Turklāt pastāvīgo uzlabojumu cikls palīdz organizācijām, kas praktizē LEAN metodoloģiju, kļūt pamanāmām konkurentu vidū. Izcelties ar vērtību, kvalitāti un spēju mācīties. “Linearis” darbību raksturo uzticamība, izmaksu efektivitāte un servisa kvalitāte. Arī mēs savā ikdienā izmantojam LEAN principus, kas mums ļauj optimizēt resursus, pūles un enerģiju, lai radītu vērtību saviem klientiem. Sazinieties ar mums un gūsim panākumus kopā!