Skip links

Dzimtā valoda vai svešvaloda – tāds, lūk, ir jautājums

Pastāv viedoklis – lai cilvēku noskaņotu labvēlīgi, ir jārunā viņa dzimtajā valodā. Cik burtiski šī frāze ir jāsaprot un kā to pareizāk interpretēt, lai lietišķas pārrunas būtu veiksmīgas? Linearis stāsta par iegūto pieredzi, daudzkārt tiekoties ar ārvalstu partneriem. Lingua franca nav brīnumlīdzeklis visiem dzīves gadījumiem

Zināt vismaz vienu svešvalodu augstā līmenī – tas vienmēr tiek uzskatīts par obligātu pieklājīgas uzvedības noteikumu.

Īpaši attiecībā uz angļu valodu, kas jau tradicionāli ir lingua franca. Vai tā būs arī turpmāk, vai arī tas ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas? Atbildi uz to var sniegt šī brīža politiskā un ekonomiskā situācija. Breksits. Lai gan tas radīja bažas par turpmāko angļu valodas statusu Eiropā, domājam, ka tā tiks lietota tāpat, kā līdz šim – vismaz tik ilgi, kamēr Eiropas Savienība nolems nostiprināt kādas citas oficiālās valodas pozīcijas. Pašsaprotams, ka šādām izmaiņām, visticamāk, būtu vajadzīgi vairāki gadi. Tomēr sarunas ar tām ES dalībvalstīm, kas arī iepriekš nelabprāt atzina jebkuru svešvalodu, tiešām var kļūt sarežģītākas, ja lietišķo aprindu pārstāvji turpmāk vēlēsies runāt tikai dzimtajā valodā. Lai gan Eiropas Savienībā valstis tikai sāk dot priekšroku savai valodai un šī tendence kļūst par nerakstītu likumu, ārpus ES robežām tā notiek jau sen. Kāpēc tieši tagad tam ir jāpievērš īpaša uzmanība? Viss ir pietiekami skaidrs. Šobrīd vispievilcīgākās potenciālās partneres ir tās valstis, ko esam pieraduši uzskatīt par eksotiskām. Šo priekštatu joprojām nosaka vietējais kolorīts: uzticība tradīcijām, dziļa cieņa pret savu valodu un kultūru, vēlme tās saglabāt. Vienlaikus šīm valstīm ir plašas teritorijas, tās ir pašpietiekamas un turpina attīstīties par spīti pasaules krīzei. Sarunas ar tik liela mēroga spēlētājiem ir iespējamas tikai, runājot viņu valodā – šī vārda visplašākajā nozīmē.

Uzņēmējdarbības ieguvumi vai zaudējumi?

Jau ilgi angļu valoda tiek izmantota saziņai starp dažādu tautību pārstāvjiem. Tomēr ne visi lietišķo aprindu pārstāvji to pārvalda pilnībā. Protams, tas pārāk netraucē rast savstarpēju sapratni, tomēr būtiski ierobežo iespēju patstāvīgi izteikt viedokli.  Viens no uzņēmuma Linearis projektiem neviļus kļuva par eksperimentu – kā uzņēmēji iespējamajiem partneriem stāsta par savu biznesu dzimtajā un svešvalodā. Daudzu tikšanos laikā vērojām, kā klienti savus uzņēmumus prezentēja nevis dzimtajā, bet angļu valodā, jo ticēja, ka pārzina to pietiekami, lai veiksmīgi pastāstītu par savu darbību. Šķita, viņi to dara pietiekami veiksmīgi – līdz brīdim, kamēr uzzinājām, cik interesantas viņu darbības nianses vienmēr palika aiz valodas barjeras. Otra sarunu daļa notika ar tulku līdzdalību. Tā kā daudzi potenciālie partneri, ko izvēlējās Linearis komanda, bija Ķīnas uzņēmumi, to pārstāvji angļu valodu zināja vāji, tāpēc apzinājās, cik nozīmīga šādos apstākļos ir tulka klātbūtne. Jau pirmajā tikšanās reizē bija skaidrs, ka klienti jūtas daudz drošāk un ērtāk. Viņi varēja pārliecinošāk informēt par uzņēmumu pieredzi un vairāk ieinteresēt iespējamos pircējus.

Ja jūs ar cilvēku runājat valodā, ko viņš saprot, jūs uzrunājat viņa prātu. Ja jūs sarunājaties viņa dzimtajā valodā, jūs uzrunājat viņa sirdi.

Nelsons Mandela

Tulks lietišķajās sarunās: risks vai panākumu ķīla?

Jūsu partneriem ir svarīgi, lai jūs runātu viņu valodā. Jautājums ir – kā jūs to izprotat. Pārrunu uzdevums ir nevis izklāstīt sausu informāciju, bet rast savstarpēju sapratni, un to var panākt, prasmīgi izmantojot potenciālā partnera valodu. Ierobežots vārdu krājums neļauj saprast sarunu biedru un gūt panākumus. Vienīgā saprātīgā iespēja šādā situācijā ir nolīgt tulku. “Vai viņš izdarīs visu labāk nekā es?” Neapšaubāmi! Tam ir vairāki iemesli. Uzņēmuma Linearis tulkiem ir vismaz viens augstākās izglītības diploms attiecīgajā jomā un darba pieredze. Tulkiem, kurus izvēlamies darījumu sarunām, piemēram, ar Ķīnas uzņēmumiem, ir arī sava uzņēmējdarbības pieredze Āzijā vai pieredze, sadarbojoties ar vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem. Jāsaka, iepriekš minētā projekta ietvaro Linearis tulki, izpētījuši mūsu klientu darbību un piedāvājumus, vairākkārt viņiem ieteica, ko vēl vajadzētu pastāstīt par sevi. Mūsu tulki – īsteni profesionāļi – ne tikai ievēroja detaļas, ko klients varēja nepamanīt, bet arī, ar viņa atļauju, uz dažiem jautājumiem atbildēja patstāvīgi, ietaupot abu pušu laiku.

Noslēgumā

Ko vēlamies teikt noslēgumā? Pirmkārt, runājiet savā valodā – tajā, kas ļauj brīvi un pilnīgi paust jūsu domas, runājiet jūsu zīmola valodā. Otrkārt, atcerieties, ko patiesībā nozīmē sākt runāt jūsu biznesa partnera valodā. Tas nozīmē paraudzīties uz situāciju viņa acīm, un to nevar izdarīt, neizprotot viņa kultūru un vērtību skalu, viņa valsts intereses un attīstības līmeni. Tādējādi, lai saprastos, jums ir skaidri jāapzinās mērķis un jāsadarbojas ar pareizo pārrunu vadītāju, t. i., profesionālu tulku, kas pilnībā pārvalda valodas un pārzina gan kultūras, gan biznesa etiķetes smalkumus. Vai uz spēles ir likts iespaidīgs darījums? Parūpējieties par tā panākumiem jau savlaicīgi – sazinieties ar mums , un mēs jums ieteiksim labākos profesionāļus!