Skip links

Kokybės užtikrinimas

Užtikriname aukštą kokybę kiekviename savo darbo etape ir siekiame viršyti tiek klientų, tiek kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius

Kokybės valdymo standartas (ISO 9001)

ISO 9001 nustato kokybės valdymo sistemų standartus, kuriuose pirmenybė teikiama į klientą orientuotam požiūriui ir nuolatiniam tobulėjimui. Siekdami patenkinti unikalius kiekvieno kliento poreikius ir aktyviai stebėdami savo veiklos rezultatus, garantuojame nuosekliai aukščiausios kokybės paslaugas ir užtikriname gerą bendrą klientų patirtį.

Informacijos saugumo valdymo standartas (ISO 27001)

ISO 27001 nustato neskelbtinos informacijos, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės, apsaugos reikalavimus, apibrėždamas jos saugumo valdymo reikalavimus. Įdiegę Informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS) aktyviai mažiname riziką, užtikrindami, kad žmonės, procesai ir IT sistemos atitiktų ISVS standartus. Taip apsaugome vertingą informaciją ir sumažiname saugumo riziką.

Vertimo paslaugos (ISO 17100)

ISO 17100 yra skirtas vertimo ir lokalizavimo industrijai ir nustato kriterijus, pagal kuriuos turi būti teikiamos aukščiausios kokybės, žmogaus atliekamo vertimo paslaugos. Šis standartas apima įvairius aspektus, įskaitant projektų vadovų ir kalbos specialistų kvalifikaciją, projekto parengimą ir užbaigimą, duomenų saugumo priemones ir grįžtamąjį ryšį apie mūsų veiklą. Mūsų procesai atitinka srities ir mūsų klientų nustatytus reikalavimus, todėl užtikriname, kad laikomės aukščiausių vertimo kokybės standartų.

Mašininio vertimo postredagavimo standartas (ISO 18587)

ISO 18587 – tai tarptautinis standartas, kuriame išdėstyti kompiuterinių vertimų postredagavimo reikalavimai. ISO 18587 standarte daugiausia dėmesio skiriama postredagavimo tikslams, mašininio vertimo postredagavimo reikalavimams ir redaktoriams keliamiems reikalavimams. Laikantis šių ISO 18587 gairių užtikrinama, kad atlikus postredagavimą vertimo kokybė išliktų aukšta net ir esant didelei apimčiai. Tai įmanoma tik taikant ISO gairėse nustatytus organizacinius procesus.

Siūlome tikrą kokybę

Kad atitiktų aukščiausius kokybės standartus, kurių tikisi klientai, „Linearis“ kasdienėje veikloje naudoja visas turimas priemones ir išteklius.

Dirbkime kartu

Šį segmentą sudaro daug komponentų – darbo apimties įvertinimas, tikslinės grupės tipas, projekto vykdymo laikas, instrukcijos ir nuorodos, stiliaus ir prekės ženklo naudojimo rekomendacijos, išteklių vertinimas, technologiniai sprendimai ir failų parengimas. Visi šie etapai yra būtini siekiant užtikrinti aukščiausią viso vertimo projekto kokybę.

Mes vertiname savo klientų pasitikėjimą. Kiekvieną dokumentą tvarkome ypač konfidencialiai ir rūpestingai, savo klientų privatumą visada laikydami svarbiausiu prioritetu. Siekdami užtikrinti klientų duomenų saugumą, su visais specialistais ir darbuotojais pasirašome konfidencialumo sutartis.

CV peržiūros ir ypatingų talentų paieška yra kasdienė mūsų specialistų paieškos vadybininkų darbo dalis. Jie ieško kandidatų, kurie geba lengvai bendrauti, yra sąžiningi, organizuoti ir pasirengę mokytis naujų technologijų. Prieš įtraukiant vertėją ar redaktorių į „Linearis“ specialistų duomenų bazę, jie turi atlikti bandomuosius vertimo arba redagavimo darbus. Kiekvienas kandidatas gauna bandomąjį tekstą atsižvelgiant į kategoriją, į kurią pretenduoja. Tada recenzentų komanda įvertina bandomojo darbo kokybę pagal ISO 17100.

Sparčiai tobulėjant įvairių sričių technologijoms, svarbu pripažinti, kad vien tik technologijos negali pakeisti patirties ir žinių, reikalingų geriems rezultatams pasiekti. Kiekvienas iš mūsų deda visas pastangas, kad viršytume klientų lūkesčius.

Skirtingiems projektams keliami skirtingi reikalavimai, tačiau įprastą mūsų darbo procesą sudaro vertimas, redagavimas ir tikrinimas. Kiekvieną iš šių etapų atlieka atskiri specialistai.

Vertimo kokybės užtikrinimas yra pagrindinis vertimų biuro veiklos komponentas. „Linearis“ naudoja įvairias priemones, kad pašalintų bet kokias technines klaidas, kurias gali praleisti žmogaus akis.

Mūsų projektų vadovai nuolat ieško geriausių specialistų, nes kiekvienam darbui reikia surinkti tinkamą kalbos specialistų komandą. Atrankos procesas priklauso nuo projekto ir konkrečių reikalavimų. Trys pagrindiniai specialistų pasirinkimo veiksniai yra patirtis konkrečioje srityje ir darbo su konkrečiu klientu patirtis, kalbos specialisto specializacija ir kompetencijos lygis, taip pat jo gimtoji kalba.

Užsakovas geriausiai išmano savo sritį, todėl siekiant užtikrinti vertimo kokybę, būtina bendrauti ir bendradarbiauti. Žodynas ir klausimų lapai yra puikaus bendradarbiavimo priemonės, tačiau mes suprantame ir paprastų, greitų vertimų poreikį be papildomo kliento įsitraukimo.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite su mumis