Skip links

Notarinis vertimo tvirtinimas

Paslaugos apima tvirtinimą apostile, vertėjo antspaudu ir parašu bei notarinį tvirtinimą, kad vertimas yra teisingas ir teisiškai galiojantis

Kodėl jums tai gali būti reikalinga

Tvirtiname dokumentų vertimus notariškai, kad juos būtų galima pateikti Registrų centrui, teismui ir kitoms institucijoms. Taip pat tvirtiname notariškai Lietuvos institucijų išduotų dokumentų vertimus, kuriuos galima pateikti užsienio šalių institucijoms. Mūsų vertimų notarinio tvirtinimo paslaugos atitinka visus notarinio tvirtinimo reikalavimus Lietuvos Respublikoje ir yra teikiamos bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos prisiekusiaisiais notarais.

Užsakę notarinį vertimo tvirtinimą, gaunate notaro patvirtintą vertimo liudijimą, kurį pasirašo mūsų vertėjas, patvirtindamas vertimo teisingumą, o notaras patvirtina vertėjo tapatybę. Kai kurių tipų dokumentus notaras gali patvirtinti ir elektroniniu būdu.

Kopijų tvirtinimas

Kopijos patvirtinimas reikalingas originalaus dokumento kopijai sukurti, su kuria surišamas vertėjo patvirtintas vertimas į atitinkamą kalbą. Tada vertėjo tapatybę patvirtina notaras ir dokumento kopija tampa oficialia. Kopijų tvirtinimas vyksta tik notarui pateikus ir originalų dokumentą.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite su mumis