Skip links

Privatumo politika

Sąvokos

Valdytojas — fizinis ar juridinis asmuo, valstybės ar savivaldybės institucija, kurie vieni arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų subjektas — fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba dar nenustatyta, bet kurio tapatybę galima nustatyti gavus papildomos informacijos.

Asmens duomenys — bet kokia informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę (pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, asmens sveikatos istorija, informacija apie pajamas, nuotrauka, buvimo vietos duomenys, paso duomenys ir pan.).

Privatumo politika — dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie „SIA Linearis“ vidaus procedūras ir gaires dėl duomenų apsaugos, saugojimo, taisymo, ištrynimo ir galimo perdavimo trečiosioms šalims pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 nuostatas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Duomenų valdytojas:

„SIA Linearis“, įmonės kodas 1203019463, PVM mokėtojo kodas LV41203019463, juridinis adresas: Brīvības gatvė 300-9, Ryga, LV-1006, Latvija, tel. (+371) 67277260, el. p. linearis@linearis.io Svetainė: www.linearis.io

Kodėl mes renkame, tvarkome ir saugome jūsų duomenis?

  • Kad galėtume vykdyti klientų užsakymus, klientų aptarnavimo ir paslaugų po pardavimo teikimo tikslais.
  • Kad galėtume pamatuoti klientų pasitenkinimą.
  • Rinkodaros tikslais – rengti ir siųsti suasmenintus, oficialius pasiūlymus.
  • Kad atliktume mokėjimus.
  • Kad valdytume klientų ir partnerių duomenų bazę.
  • Kad analizuotume klientų poreikius ir užsakymų istoriją, siekdami kurti geresnius produktus ir paslaugas.

Mūsų duomenų tvarkymo principai

Duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Duomenys tvarkomi tik konkrečiais tikslais. Tvarkomų duomenų kiekis yra adekvatus (ne per didelis). Duomenys tvarkomi tiksliai. Duomenys nesaugomi ilgiau nei būtina. Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į duomenų valdytojo ir duomenų subjekto teises. Duomenys saugomi ir perduodami tik saugiais būdais.

Duomenų rinkimo šaltiniai

Tiesiogiai iš duomenų subjekto gauti duomenys (pateikiant užsakymą / pretenduojant užimti pareigas ir pan.) arba netiesiogiai, per viešai prieinamus išteklius / duomenų bazes, gauti duomenys. Duomenys apie mūsų svetainės lankytojus gaunami per „Google Analytics“. Naudojami slapukai (neidentifikuojant asmens).

Kokio tipo duomenis renkame ir saugome?

Vardas, pavardė, asmens kodas, mokesčių mokėtojo kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas (jei nurodytas), mokėjimo / banko duomenys, išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinantys dokumentai, CV, su įdarbinimu susiję duomenys, slapukai.

Galimi duomenų gavėjai

„SIA Linearis“ darbuotojai, kurių pareigos apima duomenų tvarkymą. (Tik tinkamai paskirti ir įgalioti darbuotojai ir duomenų tvarkytojai gali prieiti prie jūsų duomenų [naudodami savo ID prieigą prie atitinkamų sistemų] ir tvarkyti duomenis savo įgaliojimų ribose, kiek reikia užsakymams priimti ir vykdyti, sąskaitoms faktūroms išrašyti ir duomenų bazėms valdyti). Užsakomųjų paslaugų teikėjai (buhalterinės apskaitos, IT sistemų kūrimo, skolų išieškojimo įmonės). Jie tvarko asmens duomenis tik sutartyje nurodytais tikslais ir tik tokiu mastu, kiek nurodyta. Tam tikrais atvejais duomenys gali būti perduodami teisėsaugos ar vietos valdžios institucijoms, jei to reikalauja „SIA Linearis“ taikomi įstatymai ir teisės aktai arba teisėtas atitinkamos valdžios institucijos prašymas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties su duomenų subjektu vykdymas arba parengimas. Įstatymais numatytų prievolių, pavyzdžiui, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, laikymasis. „SIA Linearis“ teisėtų interesų gynimas.

Slapukų naudojimas

„SIA Linearis“ naudojasi „Google Analytics“ teikiama paslauga, kad suteiktų geriausias funkcijas mūsų svetainės lankytojams. „SIA Linearis“ naudoja slapukus, kad gerintų savo svetainės lankytojų patirtį ir analizuotų veiklą, vartotojų elgesį ir kt. Kiekvienas lankytojas gali bet kada ištrinti ir (arba) blokuoti slapukus savo naršyklės nustatymuose.

Debesija pagrįstų technologijų naudojimas vertimui žodžiu

Vertimo žodžiu ir bet kokioms kitoms vaizdo / balso perdavimo paslaugoms teikti „SIA Linearis“ naudoja debesijos pagrindu sukurtas platformas „Zoom“ ir „Interactio“. Abiejų platformų privatumo politikose nurodyta, kad joms taikomos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 nuostatos dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Šių platformų privatumo politikas galite perskaityti čia:

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Savo sistemoje – kol bendradarbiaujame ir dar 5 metus po paskutinio užsakymo įvykdymo / paslaugos suteikimo. Sutartis ir apskaitos dokumentus saugome Latvijos Respublikos įstatymuose numatytą laikotarpį.

Kaip galite ištaisyti pateiktus duomenis?

Ištaisytus duomenis ir prašymus ištrinti duomenis galite siųsti e. paštu linearis@linearis.io. Jei turite klausimų dėl savo duomenų, susisiekite su mumis e. paštu linearis@linearis.io.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Su „SIA Linearis“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti e. paštu linearis@linearis.io arba telefonu (+371) 67277260.