Skip links

Lean principai vertimo srityje

Žodis LEAN angliškai reiškia „plonas, liesas“. Paprastai tariant, LEAN principai reiškia, kad reikia apkirpti, išmesti viską, kas yra perteklius, ir iškelti tai, kas vertinga, – kaip priimti geriausius sprendimus ir investuoti savo laiką, energiją ir išteklius. LEAN filosofija atsirado Japonijoje XX a. 6-ajame dešimtmetyje ir ją pradėjo taikyti automobilių pramonė. LEAN filosofija remiasi dviem pagrindiniais principais: nuolatiniu tobulinimu ir pagarba žmonėms. Komandos visame pasaulyje, pradedant nuo pardavimo iki programinės įrangos kūrimo, taiko LEAN principus, kad savo klientams suteiktų didesnę vertę ir tuo pačiu metu kurtų sveikesnę bei stipresnę organizaciją. Kaip LEAN principai tinka ir yra pritaikomi vertimo srityje?

LEAN organizacijos – kokios jos?

Kaip organizacijos kuria vertę? Jos išsiaiškina, kas klientams yra reikalinga ir būtina, bei atmeta tai, ko jie gauti nepageidauja. Nuolat gerinant vertybių srautą visuose įmonėse procesuose, apskritai klientui sukuriama dar didesnė vertė. LEAN organizacijos yra nuovokios, lanksčios, jos priima permainas, nėra arogantiškos ir yra metodiškos. LEAN organizacijose laikoma, kad geri žmonės nori gerai atlikti savo darbą ir yra motyvuoti priimti sprendimus, kurie optimizuoja jų laiką ir talentą, siekiant sukurti kuo didesnę vertę klientui. LEAN reiškia kurti procesus, kurie įgyvendinami teikiant mažiau žmogaus darbo pastangų, mažiau kapitalo, mažiau laiko sąnaudų ir su mažiau defektų bei nesėkmių, palyginti su įprastomis verslo sistemomis.

LEAN vadybos stilius

LEAN vadybos stilius suteikia darbuotojams autonomiją priimti sprendimus, galimybę panaudoti savo įgūdžius, suvokimą, kodėl jie atlieka savo darbą, ir supratimą, kad jų darbas yra vertinamas. Vadovo vaidmuo yra nustatyti tikslą ir tuomet leisti talentingiems darbuotojams patiems rasti geriausią būdą jam pasiekti. Šie vadovai siekia pabrėžti tai, ką jų darbuotojai turi geriausia, ir panaikinti kliūtis, neleidžiančias jų komandai kurti vertę klientui. LEAN vadyba nėra įsakymais grindžiama perteklinė kontrolė, mikrovadyba, jos nemotyvuoja ego ar valdžios suvokimas.

LEAN ir vertimo sritis

LEAN tikslas yra mažinti tai, kas nereikalinga bet kuriai veiklai ar bet kuriam proceso etapui. Kai likviduojamas visas šis nereikalingas perteklius, darbuotojai gali iš tiesų susitelkti ties savo gebėjimais ir kokybiško darbo atlikimu. Ilgainiui ir vertimo sritis nuolat stengėsi atsisakyti nereikalingo pertekliaus. Vertimo atmintys prieš maždaug 30 metų atsirado 3-R principu: reduce (sumažinti), reuse (panaudoti pakartotinai), recycle (perdirbti). Nuo jos pradžios pasiektas ryškus produktyvumo gerinimo progresas taupant laiką ir mažinant pastangas, kuriuos vertėjai ir projektų vadovai turi skirti įvairioms užduotims. Vienas iš LEAN filosofijos principų yra „Kaizen“ arba „permainos veda į gera“. Visos šios vertimo atmintys, paslaugų teikėjų portalai ar projektų valdymo sistemos anksčiau atrodė svetimi ir neįprasti, o dabar jie yra tapę visaverte ir vertinga kalbos paslaugų teikėjų kasdienybės dalimi.

LEAN ir paslaugų teikėjų portalai

LEAN principai taikomi paslaugų teikėjų portaluose ir leidžia optimizuoti projektų valdymo procesus, valdyti daugiakalbį turinį, tuo pačiu metu siūlyti darbus pasirinktai vertėjų grupei. Reikia suprasti, kad vertimo ciklai vis trumpėja, darbo apyvarta vis greitėja. Šį procesą gerokai palengvina automatizuoti projektų darbo srautai, kurie leidžia sutrumpinti vertimo projektų apdorojimo laiką.

LEAN ir vertimo projektų valdymo portalai

Per vertimo projektų valdymo portalus paprasčiau tikrinti atliktus darbus, darbo būseną, vertėjų užimtumą ir terminus, be to, paprasčiau išrašyti sąskaitas, kurti ataskaitas ir atsiskaityti su vertėjais, nes pašalinami visi nereikalingi veiksmai, kad vertėjams liktų rūpintis tik vertimo kokybe, o vertimo projektų vadovai – efektyviu projekto įvykdymu pagal klientų pageidavimus. Naudodamiesi vertimo valdymo sistemomis kalbos paslaugų teikėjai gali optimizuoti ir automatizuoti projektų valdymo procesus, valdyti daugiakalbį turinį, kalbinius išteklius, operatyviai siūlyti naujus darbus pasirinktiems vertėjams, planuoti projektus ir peržiūrėti tai, kas atlikta. Žinoma, kad sukūrus šias sistema darbas nesustoja, bet jis tampa vis paprastesnis ir intuityvesnis.

Kokia nauda vertėjams, kai laikomasi LEAN principų

Ir vertėjams šie portalai gerokai palengvina darbą, nes per juos galima operatyviai atnaujinti savo profilius ir užimtumą, priimti ir peržiūrėti siūlomus vertimo projektus, greitai ir be papildomų pastangų išrašyti sąskaitas. Apskritai tokie klientų projektai apdorojami ir priduodami greičiau, suteikiant jiems didesnę vertę ir tuo pačiu metu nesileidžiant į kompromisus dėl darbo kokybės ar vertimą užtikrinančių asmenų poreikių.

LEAN taikymas paslaugų teikėjų duomenų bazių darbui

Paslaugų teikėjų duomenų bazėse LEAN principų taikymas taip pat leidžia greičiau gauti paieškos rezultatus, išgryninti resursus, užtikrinančius aukštos kokybės darbą, eikvoti mažiau laiko duomenų bazių priežiūrai. Projektų valdymas ir LEAN principai kalbos specialistų veikloje pasireiškia vertinant darbuotojus ir rodant jiems pagarbą, pritaikant darbuotojų idėjas ir iniciatyvas, leidžiant jiems būti atsakingiems už procesą. LEAN principai reiškia, kad geriausias idėjas pateiks tie, kurie kasdien dirba su atitinkamu produktu. LEAN mąstysena skatina kiekvieną, ypač tuos, kurie kasdien labiausiai susiję su produkto ar paslaugos teikimu, teikti savo idėjas, siekiant pagerinti darbą ir kurti vertę. LEAN filosofija pabrėžia, kad tobulumas pasiekiamas pažingsniui gerinant po 1 proc., o ne viską apverčiant aukštyn kojomis 100 proc. LEAN nereiškia pigiau ir greičiau, LEAN reiškia efektyviau, vertingiau ir veiksmingiau, gerbiant visas susijusias šalis. Nuolatinio tobulinimo ciklas padeda LEAN metodiką taikančioms organizacijoms išsiskirti iš konkurentų. Išryškėti siūlant aukštą vertę, kokybę ir gebėjimą mokytis. „Linearis“ veiklą apibūdina patikimumas, išlaidų efektyvumas ir paslaugų kokybė. Ir mes savo kasdienėje veikloje laikomės LEAN principų, kurie mums leidžia optimizuoti išteklius, pastangas ir energiją kuriant vertę savo klientams. Kreipkitės į mus– siekime rezultatų drauge!