Skip links

Kai susitinka vietiniai – kalbos spragos užpildymas

Tikima, kad jei norite kažkam padaryti įspūdį, kalbėkite to žmogaus gimtąja kalba. Geriau pačiam bandyti šnekėti ta kalba, ar pasisamdyti vertėją, kuris užpildytų tarp jūsų esančią kalbos spragą? Tai tikrai nemenka dilema, galinti turėti realių pasekmių jūsų verslo derybų sėkmei. „Linearis“ dalijasi savo patirtimi, įgyta daugelio susitikimų su užsienio verslo partneriais metu.

Lingua franca nėra stebuklingas problemos sprendimas

Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas visada buvo laikomas gerų manierų ženklu. Ypač, jei kalbame apie anglų kalbą, kuri dažniausiai pripažįstama kaip įvairaus reikšmingumo, priklausomai nuo vietos, Lingua franca. Šie skirtumai tampa dar aiškesni žvelgiant į dabartinę politinę ir ekonominę situaciją. Brexit. Nors jis sukėlė abejonių dėl būsimo anglų kalbos statuso Europoje, manoma, kad ji nepraras svarbos, nebent Europos Sąjunga nuspręstų sustiprinti kitos oficialios kalbos pozicijas. Be to, akivaizdu, kad toks perėjimas truktų daugelį metų. Nepaisant to, derybos su ES valstybėmis narėmis, kurios niekada nebuvo labai entuziastingos pripažindamos užsienio kalbą, iš tiesų gali tapti sudėtingesnės, jei verslo bendruomenės atstovai nuo šiol nuspręs kalbėti tik savo kalbomis. Net jei ES viduje kiekvienos šalies pirmenybės teikimas savo kalbai tampa garsiai neištarta taisykle, tai jau gana seniai paplitę už ES ribų. Kodėl tokia pirmenybė turėtų tapti problema dabar? Paveikslas yra gana skaidrus. Patraukliausi verslo partneriai šiandien yra tos šalys, kurias daugelis laiko egzotiškomis. Tokį savitumą jos pelnė dėl savo vietinių spalvų – jos lieka ištikimos savo tradicijoms, labai saugo ir rūpinasi savo kultūra bei kalba. Šios šalys yra didelės, savarankiškos ir nepaisant pasaulinės krizės toliau auga. Verslo derybos su šiomis šalimis įmanomos tik tada, jei kalbate jų kalba – tiesiogine prasme.

Pagalba ar kliuvinys?

Jau daugelį metų ne anglakalbiai anglų kalbą renkasi kaip bendravimo priemonę. Nepaisant to, ne visi verslo žmonės gali laisvai kalbėti šia kalba. Nors tai ir nesugriauna tarpusavio supratimo, tačiau gali apriboti jūsų perteikiamą žinutę.  Vienas didesnių „Linearis“ projektų visai netyčia tapo eksperimentu, kaip dalyviai gimtąja arba užsienio kalba potencialiems bendradarbiavimo partneriams pristato savo verslą. Daugelio susitikimų metu stebėjau, kaip mūsų klientai pristatė savo įmones anglų kalba, t. y. jiems svetima kalba, nes tikėjo, kad sugeba be didelių trukdžių papasakoti savo istoriją. Ir atrodė, kad jiems sekasi gana gerai, kol sužinojau, kiek įdomių detalių buvo prarasta dėl kalbos barjero. Antroje šių derybų dalyje dalyvavo ir vertėjai žodžiu. Kadangi daugelis „Linearis“ komandos surastų potencialių partnerių buvo Kinijos įmonės, jų atstovai beveik nekalbėjo angliškai arba tokiomis aplinkybėmis suvokė vertėjų vertę. Nuo pat pirmojo susitikimo buvo aišku, kad klientai daug labiau pasitiki savimi ir jaučiasi patogiau. Kadangi jie galėjo kalbėti sava kalba, tai leido jiems laisvai papasakoti apie savo įmones ir labiau sudominti potencialius pirkėjus.

Jei kalbate ta kalba, kurią kitas žmogus supranta, žodžiai pasiekia jo protą. Jei kalbate jo gimtąja kalba, žodžiai pasiekia jo širdį.

Nelsonas Mandela

Vertėjo žodžiu pagalba – rizika ar sėkmės faktorius?

Partneriams svarbu, ar su jais kalbate jų gimtąja kalba. Kyla klausimas, kaip jūs apibrėžiate sėkmę. Sėkmingas susitikimas reiškia kur kas daugiau nei tik faktų išdėstymą, jo metu būtinas tarpusavio supratimas, kurį galima pasiekti tik per potencialaus partnerio gimtosios kalbos prizmę. Pasiekti tokį supratimą, kai žinutė perduodama naudojant ribotą žodyną, beveik neįmanoma. Vienintelis protingas sprendimas tokiomis aplinkybėmis yra samdyti vertėją žodžiu. „Ar vertėjas geriau pateiks informaciją nei aš pats?“ Žinoma! Ir tai yra visa esmė. „Linearis“ vertėjai žodžiu turi bent vieną atitinkamą aukštesnį išsilavinimą ir darbo patirties. Pavyzdžiui, mūsų vertėjai, kurie padeda verslo derybose su Kinijos verslininkais, turi verslo patirties Azijoje arba patirties, įgytos dirbant su vietos ir užsienio atstovais toje pasaulio dalyje. Taip pat verta paminėti, kad anksčiau minėto projekto rėmuose „Linearis“ vertėjai žodžiu, susipažinę su mūsų klientų verslu ir pasiūlymais, gali klientui pasiūlyti kuriuos kitus jo verslo aspektus reikėtų pabrėžti. Kaip kvalifikuoti specialistai, mūsų vertėjai žodžiu gali ne tik atpažinti smulkmenas, kurias klientas netyčia praleido, bet ir jiems leidus, atsakyti į potencialių partnerių klausimus, taip sutaupant abiejų pusių laiką.

Paskutinė pastaba

Taigi, kokią išvadą galime padaryti? Visų pirma, kalbėkite sava kalba – ta, kuri leidžia laisvai ir pilnai išreikšti save, ta, kuri atspindi jūsų prekės ženklą. Antra, prisiminkite, ką iš tikrųjų reiškia kalbėjimas jūsų verslo partnerio kalba. Tai apima kur kas daugiau nei paprasčiausią pranešimo pristatymą jų kalba. Tai reiškia situacijos matymą jų akimis, kurią sunku įsivaizduoti nesuprantant jų šalies kultūros, vertybių, interesų ir plėtros. Viskas, ko jums reikia, kad sutartumėte, yra aiškus tikslas ir tinkamas tarpininkas, būtent profesionalus vertėjas, mokantis abi kalbas, taip pat pažįstantis atitinkamą kultūrą ir verslą. Ruošiatės svarbiam sandoriui? Pasirūpinkite, kad jis sėkmingai įvyktų – susisiekite su mumis ir mes jums padėsime surasti geriausius specialistus pagal jūsų poreikius.