Skip links

Išorinių paslaugų teikėjų vadovo vaidmuo ir darbas su laisvai samdomais vertėjais

Kiekvienas save gerbiantis ir profesionalus vertimo biuras samdo vieną ar kelis specialistus, atsakingus už įmonės laisvai samdomų vertėjų tinklo valdymą, plėtrą ir išlaikymą. Angliškai jie vadinami „vendor manager“, lietuviškai – paslaugų teikėjų vadovais. Jie ne tik turi kurti naujus profesinius santykius su vertimų biurų vertėjais arba „paslaugų teikėjais“, bet ir palaikyti juos su esamais vertėjais, kad aktyvi įmonės vertėjų bazė būtų pakankamai didelė bei įvairi ir užtikrintų sąlygas įgyvendinti kuo platesnį užsakymų spektrą.

Darbuotojų atrankos specialistas…

Kasdienybėje paslaugų teikėjų vadovas vykdo laisvai samdomų vertėjų atranką, tariasi su jais dėl darbo ir sutarties sąlygų, pradeda bendradarbiavimą su įmone, būdamas tarpininku tarp laisvai samdomų vertėjų ir kitų biuro darbuotojų, pvz., vertimo projektų vadovų, vertina kokybę. Paslaugų teikėjų vadovas turi mokėti kruopščiai atrinkti redaktorius ir vertėjus iš viso pasaulio, kad galėtų jų gabumus kuo efektyviau panaudoti konkretiems darbams. Šis žmogus turi greitai priimti sprendimus, gebėti spręsti problemas ir megzti santykius. Šioje srityje turi dirbti asmuo, gerai išmanantis vertimo sritį ir gebantis suprasti unikalius kiekvieno kliento poreikius.

…Kokybės vadovas

Paslaugų teikėjų vadovas daug laiko praleidžia ieškodamas kvalifikuotų vertėjų, tariasi dėl kainų ir tarifų, tikrina, kaip vertėjai laikosi savo įsipareigojimų, prireikus skiria ir bandomuosius vertimus bei užsiima kokybės vertinimu. Kartais žinant, kad įmonė turės didelių klientų iš konkrečios šalies, būtina greitai įtraukti tam tikrų kalbų pora verčiančių arba konkrečią sritį išmanančių vertėjų. Tai vadinama „aktyvia paieška“, kai paslaugų teikėjų vadovas, pvz., kreipiasi į vertėjus, mokančius graikų kalbą ir turi tekstų kosmetikos tematika vertimo patirties. Dar yra ir „pasyvi paieška“, kai paslaugų tiekėjų vadovas ieško naujų talentų, siekdamas papildyti duomenų bazes.

Ir psichologas viename asmenyje

Šių specialistų jis gali ieškoti tiek pagal skelbimus vertimų biuro interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje, tiek aktyviai, pvz., tokiuose portaluose kaip „LinkedIn“ arba „ProZ“. Paslaugų teikėjų vadovas taip pat turi būti truputį ir psichologas bei pažinti žmones, kad greičiau nustatytų kvalifikuotus kandidatus ir suvoktų, kuriose srityse ir kuriuos darbus jie nuveiks sėkmingiausiai. Siekiant tai nustatyti, reikia užduoti tinkamus klausimus, nustatyti vertėjų siūlomą kalbų porą, specializaciją, ankstesnio darbo patirtį ir niuansus, kad į duomenų bazę būtų įtraukti ne tik išsilavinę, bet ir motyvuoti bei dirbti norintys specialistai, taip taupant ir klientų bei vertimo projektų vadovų laiką. Be išsilavinimą įrodančių dokumentų, svarbu prašyti pateikti ankstesnių vertimų pavyzdžius, kad būtų galima įvertinti vertėjo patirtį. Be to, svarbūs ir vertėjo komunikaciniai gebėjimai, tikslumas, dėmesingumas, atsakingumas, lankstumas ir kitos asmeninės savybės. Kadangi dažnai vertėjai yra iš viso pasaulio ir gyvena įvairiose šalyse, paslaugų teikėjų vadovas turi atsižvelgti į kultūrinius skirtumus, laiko juostas, bendravimo niuansus.

Rekomenduoja geriausius vertėjus kiekvienam projektui

Duomenis apie turimus laisvai samdomus vertėjus paslaugų teikėjų vadovai gali panaudoti rekomenduodami konkretiems projektams geriausiai tinkančius vertėjus. Rinkodaros tekstų vertimui tinka ne tik vertėjas, puikiai išmanantis kalbą, bet ir mokantis versti kūrybiškai ir įtraukiai, o interneto svetainės lokalizavimui reikės specialisto, puikiai išmanančio konkrečios šakos terminus – renkantis kiekvienam darbui tinkamiausią vertėją būtina atsižvelgti į daugelį aspektų.

Prižiūri bendradarbiavimą su paslaugų teikėjais

Po vertėjų atrankos paslaugų teikėjų vadovas turi užtikrinti, kad jų bendradarbiavimo su įmone pradžia būtų sklandi ir be jokių kliūčių, nes įvairiuose biuruose skiriasi sąskaitų išrašymo, ataskaitų teikimo ir darbų išsiuntimo bei patvirtinimo sistemos. Bendradarbiaujantis paslaugų teikėjų vadovas turi prižiūrėti vertėjų darbo kokybę, prieinamumą, pajėgumą ir šių aspektų pokyčius bei, žinoma, išklausyti ir pačių laisvai samdomų vertėjų pasiūlymus ir pageidavimus.

Sumaniai tvarko laisvai samdomų vertėjų tinklą…

Paslaugų teikėjų vadovas nuolat atnaujina vertėjų duomenų bazę, pvz., kas šešis mėnesius išsiųsdamas elektroninius laiškus su prašymu atnaujinti savo informaciją, patirtį, sertifikatus. Gal kuris iš jų per šį laiką įgijo naujų gebėjimų ir šiuo metu gali ne tik versti, bet ir redaguoti arba dirbti su interneto svetainių optimizavimu? Gal kuris nors vertėjas įgijo kalbotyros magistro ar net daktaro laipsnį? Ar kokį nors verslo šakos pripažinimą? Tokia atnaujinta informacija gali gerokai pakelti vertimų biuro reputaciją ir kliento akyse, nes vertimų biuras galės pasiūlyti geriausius specialistus konkretiems projektams.

Tiek jį išplėsdami…

Žinoma, taip pat svarbu ir išplėsti vertėjų bazę. Tai yra žinomas iššūkis, nes kasdien projektų vadovams patinka dirbti su konkrečiais ir patikrintais vertėjais, kurie nevėluoja, užtikrina tinkamą kokybę ir t. t., todėl jie ne visada pageidauja skirti naujus darbus vertėjams, kurie į įmonės laisvai samdomų vertėjų ratą buvo įtraukti tik neseniai. Todėl svarbu įtraukti ir paslaugų teikėjų vadovą, siekiant užtikrinti naujų talentų panaudojimą ir tam, kad vertimų biuras nesusidurtų su tokia situacija, kai esant dideliems darbo krūviams visi įprasti vertėjai užimti, o kiti vertėjai bendradarbiauti su šiuo biuru nebėra suinteresuoti.

Tiek motyvuodami esamus vertėjus

Be to, reikia palaikyti ir aktyvių vertėjų, su kuriais įmonė bendradarbiauja reguliariai, įtrauktumą ir motyvaciją. Paslaugų teikėjų vadovas gali prisidėti ir šiuo atveju. Vertimų biurai dažnai pamiršta, kad paslaugų teikėjus reikia motyvuoti. Net jei jie nėra įmonės viduje samdomi darbuotojai, daugelis iš jų yra lojalūs ir su konkrečiu biuru bendradarbiauja daugelį metų, todėl vien tik laiku apmokėti sąskaitų neužtenka. Kadangi laisvai samdomi vertėjai dažnai dirba „užkulisiuose“ ir prožektorių šviesa nesilepina, kartais jų įnašas į projekto sėkmę gali likti nepastebėtas. Laisvai samdomiems vertėjams daug duoda jų darbo įvertinimas. Itin prasminga yra įtraukianti komunikacija, šventiniai pasveikinimai, aiškinamoji informacija, vidinė komunikacija, būtent vertėjams parengti informaciniai leidiniai, renginiai ar ypatingi seminarai, kuriuos gali rengti ir užtikrinti paslaugų teikėjų vadovas. Darbas su paslaugų teikėjais yra svarbus aspektas vertimo biuro bendram vystymuisi, nes tai yra talentai, be kurių vertimų biuras išvis negalėtų egzistuoti. Kalbų specialistai yra vertimo proceso epicentras, geriausi įmonės sąjungininkai ir sėkmės veiksnys vertimo srityje. Paslaugų teikėjų vadovas turi gebėti rasti laisvai samdomų vertėjų ir redaktorių, geriausiai atitinkančių įmonės specializaciją, kultūrą ir kryptį, taip pat užtikrinti, kad šie paslaugų teikėjai būtų lojalūs įmonei, rūpinantis jų motyvacija, ir, žinoma, kad nauji specialistai norėtų bendradarbiauti būtent su šiuo vertimų biuru. Įmonėje “Linearis” dirba išmanantys ir patyrę paslaugų teikėjų vadovai, gebantys rasti kiekvienam projektui tinkamiausius vertėjus ir kitus kalbos specialistus. Kreipkitės į mus ir mes pasiūlysime jums geriausius profesionalus!