Skip links

Tööstusharud

Tõlketeenuseid kasutavad ülemaailmseks suhtluseks erinevad tööstusharud

Tööstusharud

Autotööstus

Pikaajaline koostöö automüüjate, maaletoojate ja tootjatega on andnud meile tehniliste ja turundustekstide tõlkimisel ainulaadse kogemuse. Meie tõlkijad valdavad spetsiifilisi mõisteid ning oskavad lähteteksti tehnilisi ja emotsionaalseid nüansse sihtteksti üle kanda. See on eriti oluline turundusmaterjalide puhul, sest edukas sõnum põhineb elaval ja lugejasõbralikul keelel.

Tööstusharud

Infrastruktuur ja ehitus

Oleme uhked rikkaliku kogemuse üle infrastruktuuri ja ehitusega seotud tekstide tõlkimisel, mida võivad kinnitada mitmed selle valdkonna tuntud esindajad. Oleme tõlkinud materjali maantee- ja raudtee-ehituse jaoks, paljudele kohalikele ja rahvusvahelistele ehitusettevõtetele, lennujaamaga seotud projektidele jne.

Tööstusharud

Valitsus- ja avalikud asutused

Osaleme aktiivselt riigihangetes. Hetkel on meie koostööpartneriteks üle 30 riigi- ja omavalitsusasutuse. Selle koostöö käigus oleme omandanud Läti ja Euroopa Liidu järelevalve all laialdasi kogemusi finants-, õigus-, majandus-, regionaalarengu, linnaplaneerimise, tervishoiu ja muudes valdkondades. Oleme tõlkinud dokumente ka erinevate rahvusvaheliste finantsinstrumentidega seotud projektide raames. Meie tõlkijate tehniliste ja emotsionaalsete nüansside omandamise tähelepanuväärne oskus ning tööstusterminoloogia tundmine tagab, et meie tõlked on täpsed, arusaadavad ja vastavad kõikidele keelenõuetele. Teeme pidevat koostööd ministeeriumide, haldusasutuste, valitsuse äriühingute ja omavalitsustega.

Tööstusharud

Toidukaubad ja joogid

Tänu pikaajalistele töösuhetele tootjate ja turustajatega on meil suurepärased tõlkimiskogemused toiduainete ja jookide valdkonnas. Oleme tõlkinud nii tootekirjeldusi kui ka turundus- ja reklaammaterjale. Paljud rahvusvahelised toiduainete tootjad ja mitmed Läti, Leedu ja Eesti toiduainete turustajad on meid valinud oma püsivaks tõlkepartneriks.

Tööstusharud

Transport ja turism

Enamiku tõlkeprojektide ning eriti transpordi- ja turismitööstuse puhul kehtib nõue: mida kiiremini, seda parem. Tänu selle valdkonna arvukatele klientidele on meil piisavalt kogemust paljudes transpordi ja turismi alastel teemadel.

Tööstusharud

Rahandus ja pangandus

Pikaajalised töösuhted finants- ja pangandussektori ettevõtete ja asutustega on andnud meile erakordse kogemustepagasi selle valdkonna tekstide tõlkimisel. Meie tõlkijad saavad raskusteta hakkama keeruliste mõistetega, kuid hoiavad keele elavana ja kergesti loetavana. Meie püsiklientide hulka kuuluvad rahvusvahelised pangad Lätis ja Euroopas, investeerimis- ja finantskonsultatsiooniettevõtted Baltimaades ja Skandinaavias ning rahvusvahelised audiitorfirmad.

Tööstusharud

Turundus ja reklaam

Tänu koostööle reklaami- ja suhtekorraldusagentuuridega on meil tugev põhi reklaammaterjalide tõlkimisel ja kohandamisel. Oleme kohandanud reklaamikampaaniaid kõikidesse balti ja slaavi keeltesse. Reklaamiagentuuridel on üks ühine omadus – nad vajavad tõlkeid alati nii kiiresti kui võimalik. Meie spetsialistid on selliste vajadustega kohanenud ja hoiavad tähtajad võimalikult lühikesed. Meie pikaajaliste partnerite hulka kuuluvad paljud rahvusvahelised reklaami- ja suhtekorraldusagentuurid Lätis, Rootsis ja Soomes.

Tööstusharud

Sidetehnoloogia

Lätis on mitu suurt sidetehnoloogia valdkonna ettevõtjat, kes on meie kliendid juba aastaid. Oleme neid toetanud ja nende arenemist jälginud ning oleme uhked, et mängisime olulist rolli nende ettevõtete sisenemisel uutele turgudele. Teeme koostööd ka väiksemate sidetehnoloogia ettevõtetega, kes on meid valinud seetõttu, et oleme nii selles valdkonnas kui ka tehniliste tõlgete alal pädevad.

Tööstusharud

Jaemüük ja e-kaubandus

Oleme uhked pikaajaliste ärisuhete üle tootjate ja turustajatega, mille tõttu oleme kogunud laialdased teadmised toodete ja kaupadega seotud tekstide tõlkimisel. Meie tõlkijad valdavad suurepäraselt erialaseid mõisteid ning neil on märkimisväärne oskus anda edasi teksti tehniline ja emotsionaalne sõnum.

Tööstusharud

Tarkvara & IT

Koostöö IT-ettevõtetega on andnud meile ainulaadsed teadmised tarkvara lokaliseerimise, veebisaitide tõlkimise ja kohandamise alal. Oleme oma rahvusvaheliste partnerite jaoks lokaliseerinud tarkva kõikvõimalikesse maailma keeltesse. IT-spetsialistid soovivad alati tõlke võimalikult kiiresti kätte saada ning meie professionaalsed tõlkijad täidavad lühikeste tõlketähtaegadega nende ootused.

Tööstusharud

Tehnika ja tootmine

Linearis on loonud head ja usaldusväärsed suhted peamiste turuosaliste ning ka väiksemate üksiktootjatega, kuna mõistab täpse ja professionaalse tõlke olulisust tehnika- ja tootva tööstuse valdkonnas. Oleme tõlkinud ja lokaliseerinud Euroopa ja Aasia tootjate jaoks nii erialaseid kui ka tavatekste.