Skip links

Teie õigus saada teavet

Siit leiate vastused oma küsimustele selle kohta, kuidas hinda arvutatakse ja kuidas teie sisu aitab kulusid vähendada

Veenduge, et võrreldavad hinnapakkumised oleksid sarnaste teenuste kohta

Hinnapakkumiste võrdlemisel võib tekkida kiusatus valida lihtsalt madalaim hind. Siiski on oluline olla tähelepanelik ja veenduda, et võrdlete sarnaseid teenuseid. Ärge laske end petta madalamast hinnast, mis võib välja jätta olulised teenused, nagu toimetamine ja korrektuur. Täpse võrdluse tegemiseks selgitage alati, mida hinnapakkumine sisaldab.

Tõlketeenuste hinnad võivad olenevalt tõlgitava sisu tüübist erineda.

 

Sõnapõhine arvestus: on tavaline, et tasu võetakse sõnapõhiselt, kuna seda peetakse tõlketööstuses kõige õiglasemaks lähenemisviisiks.

 

Tähemärgipõhine arvestus: tasumine tähemärkide, sealhulgas tühikute alusel on samuti võimalus, kus 1800 tähemärki käsitletakse tavaliselt ühe leheküljena.

 

Tunnipõhine arvestus: see lähenemine sobib selliste ülesannete jaoks nagu varem tõlgitud teksti uuendamine või redigeerimine, või töödeks, kus sõnade või tähemärkide arvu on raske hinnata.

 

Leheküljepõhine arvestus: kui käsitlete dokumente, mida on sõnade arvu osas raske hinnata, nagu kohtudokumendid, individuaalsed haridusprogrammid, meditsiiniliste dokumentide PDF-failid ja tööd, mis nõuavad ulatuslikku faili ettevalmistamist, on sageli vaja tasu võtta leheküljehinna alusel.

 

Fikseeritud tasu: kindla tasuga hinnakujundus on harvaesinev maksestruktuur, mille puhul kogu projekti eest võetakse kindel summa. See lähenemine ei too ära tasude jaotust, mistõttu sobib see ebatavaliste tööde jaoks, kus dokumendi suuruse määramine on keeruline.

 

Miinimumtasu: kui tegelete väikeste projektidega, mis on umbes 125 sõna või vähem, võite arvestada miinimumtasu maksmisega, mis hõlmab kuni 125 sõna maksumust.

Arvutame eeldatava tähtaja erinevate tegurite põhjal, nagu sõnade arv, teksti keerukus, keelekombinatsioon, failivorming ja meie meeskonna saadavus. Kui eeldatav tähtaeg teile ei sobi, siis ärge muretsege! Võtke lihtsalt ühendust meie projektijuhiga ja saame koos uurida teisi võimalusi. Soovime olla kindlad, et meie teenused vastavad teie vajadustele!

Tõlketöö hinnapakkumist koostades otsime võimalusi raha säästmiseks, tuvastades teie dokumentides korduvad laused või failiülesed kordused. Kindlasti väldime teilt sama lause mitmekordse tõlkimise eest tasu võtmist. Ühtlasi kasutame tõlkemälusid, mis võimaldavad tõlkeid korduvate tekstide ja failiüleste korduste puhul taaskasutada. See lähenemine võib teie tõlkevajaduste jaoks kaasa tuua märkimisväärse kulude kokkuhoiu. Lisaks võib tõlkemälude kasutamine parandada teie tõlgete üldist kvaliteeti, tagades sõnastuse ja terminoloogia järjepidevuse. Oluline on märkida, et see meetod kehtib ainult redigeeritavate failivormingute puhul.

Kui soovite rohkem säästa ja tõlkeprotsessi sujuvamaks muuta, on oluline luua Linearisega pikaajaline partnerlussuhe. Sama teenusepakkujaga pikemat aega koostööd tehes loote välja põhjaliku tõlkemälude andmebaasi, mida saab kasutada tõlkeprotsessi kiirendamiseks ja kulude vähendamiseks. Lisaks võimaldab kogu sisu hulgi saatmine teie teenusepakkujal tuvastada kordused ja failiülesed kordused, vähendades veelgi tõlke kogukulusid.

Käibemaks ehk KM on tarbimismaksu liik, mida kohaldatakse kaupade ja teenuste müügile. Tavaline käibemaksumäär võib olenevalt Linearise arveldusasutusest erineda.

 

Käibemaksuga maksustatakse kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes ostavad Lineariselt maksustatavaid kaupu või teenuseid, olenemata sellest, kas nad on residendid või mitteresidendid. See kehtib ka välismaiste ettevõtete kohta, kes pakuvad kaupu või teenuseid Linearise arveldusasutuse piires.

  • Riigisisene – olenemata sellest, kas ettevõte või eraisik on registreeritud käibemaksukohustuslasena, võetakse riigisisesel arveldamisel alati käibemaksu vastavalt Linearise arveldusmäärustele ja kohalikele seadustele.
  • Euroopa Liit – Kui ettevõte või eraisik ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena ega suuda esitada kehtivat käibemaksukohustuslasena numbrit või elukohatõendit, siis rakendatakse käibemaksu standardmäära vastavalt Linearise arveldusasutusele ja kohalikele seadustele. Kui aga ettevõte või üksikisik suudab esitada kehtiva käibemaksukohustuslase numbri ja/või elukohatõendi, kohaldatakse pöördmaksustamise alusel nullprotsendilist käibemaksumäära, mis on sätestatud EL direktiivis 2006/112/EEK ja (LV käibemaksuseaduse paragrahv 1, artikkel 19). Saate oma EL-i käibemaksukohustuslase numbri kinnitada siin.
  • Väljaspool Euroopa Liitu – kui ettevõte või eraisik asub väljaspool Euroopa Liitu, siis käibemaksu ei kohaldata.

Kui te ei leia oma küsimusele vastust või kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke ühendust meie meeskonnaga.
Võtke meiega ühendust