Skip links

Kvaliteedi tagamine

Tipptaseme tagamine igal sammul alates arendusest kuni tarnimiseni, et ületada klientide ja sidusrühmade ootusi

Kvaliteedijuhtimise standard (ISO 9001)

ISO 9001 kehtestab kvaliteedijuhtimissüsteemide standardid, mis seavad esikohale kliendikeskse lähenemise ja pideva täiustumise. Kohandatud jõupingutustega, mille eesmärk on täita iga kliendi ainulaadsed vajadused, ja jälgides aktiivselt oma tulemuslikkust, tagame järjepidevalt suurepäraste teenuste pakkumise, mis parandavad üldist kliendikogemust.

Infoturbe haldusstandard (ISO 27001)

ISO 27001 seab lati tundliku teabe (nt intellektuaalomandi) kaitsmiseks, määratledes, kuidas selle turvalisust hallata. Infoturbe haldussüsteemi (ISMS) juurutades maandame ennetavalt riske, tagades inimeste, protsesside ja IT-süsteemide vastavuse ISMS-i standarditele. Selle lähenemisviisiga oleme võimelised kaitsma väärtuslikku teavet ja minimeerida turvariske.

Tõlketeenuste standard (ISO 17100)

ISO 17100 on kohandatud tõlke- ja lokaliseerimistööstusele ning sätestab tipptasemel inimtõlketeenuste pakkumise kriteeriumid. See standard hõlmab erinevaid aspekte, sealhulgas meie projektijuhtide ja lingvistide kvalifikatsiooni, projekti ettevalmistamist ja lõpetamist, andmeturbe meetmeid ja tagasisidet meie tulemuslikkuse kohta. Meie protsessid järgivad nii valdkonna kui ka meie hinnatud klientide märgitud spetsifikatsioone, tagades, et vastame kvaliteetsete tõlgete pakkumisel kõrgeimatele standarditele.

Masintõlke järeltoimetamise standard (ISO 18587)

ISO 18587 on rahvusvaheline standard, mis kirjeldab arvuti loodud tõlgete järeltoimetamise nõudeid. ISO 18587 standard keskendub järeltoimetamise eesmärkidele, masintõlke järeltoimetamise nõuetele ja toimetajatele esitatavatele nõuetele. Nende juhiste järgimisel tagab ISO 18587, et järeltöötluse kvaliteet püsib kõrge ka suurte mahtude korral. See on võimalik ainult ISO juhistega kehtestatud organiseeritud protsessidega.

Tipptaseme pakkumine

Linearis püüab oma igapäevatöös kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid ja ressursse, et klientide oodatud kõrgeimaid kvaliteedistandardeid.

Teeme koostööd

Selles segmendis on palju komponente – tööde mahu hindamine, sihtrühma profiil, projekti ajakava, juhised ja võrdlusdokumendid, stiili- ja kaubamärgi juhised, ressursside hindamine, tehnoloogilised lahendused ning faili ettevalmistamine. Need on tõlkeprojekti kvaliteedi garanteerimiseks kohustuslikud sammud.

Me hindame väga oma klientide usaldust meie vastu. Käsitleme iga dokumenti ülima konfidentsiaalsuse ja hoolikusega ning peame alati klientide privaatsust esmatähtsaks. Kliendiandmete turvalisuse tagamiseks peavad kõik meie teenusepakkujad ja töötajad allkirjastama konfidentsiaalsuslepingu.

Elulookirjelduste läbivaatamine ja silmapaistvate talentide väljaselgitamine on meie teenusepakkujate juhtide igapäevane tööülesanne. Nad otsivad kandidaate, kellel on sellised oskused nagu suurepärane suhtlemisoskus, ausus, organiseeritus ja valmisolek õppida uusi tehnoloogiaid. Enne tõlkija või toimetaja lisamist Linearis Translationsi hankijate andmebaasi antakse neile tõlkimise või toimetamise proovitöö. Iga kandidaat saab testi valdkonnas, kuhu ta kandideerib. Seejärel hindab ülevaatajate meeskond esitatud proovitöö kvaliteeti vastavalt standardile ISO 17100.

Kuna näeme igapäevaselt kiireid tehnoloogilisi edusamme erinevates tööstusharudes, on oluline tunnistada, et ainuüksi tehnoloogia ei suuda asendada erakordsete tulemuste tagamiseks vajalike kogemuste ja teadmiste väärtuslikkust. Meie ekspertide meeskond on pühendunud inimliku mõõtme pakkumisele, et ületada oma klientide ootusi.

Erinevate projektide puhul kehtivad erinevad nõudmised, kuid meie peamised töövoo osad on tõlkimine + toimetamine + korrektuur. Kõiki neid etappe teostavad sõltumatud teenusepakkujad.

Tõlgete kvaliteedi tagamine on tõlketeenuste võtmetegur. Linearis kasutab mitmesuguseid vahendeid tehniliste vigade kõrvaldamiseks, mida inimene ei pruugi tähele panna.

Meie projektijuhid on kui talendiotsijad – nad peavad iga ülesande jaoks leidma õiged keeleasjatundjad. Valikuprotsess sõltub projektist ja selle nõuetest. Kolm peamist tegurit teenusepakkuja valikul on töökogemus, pädevuse valdkond ja tase ning tema emakeel.

Kliendil on oma valdkonnast parimad teadmised, seega tagab suhtlus ja koostöö iga tõlketöö kvaliteedi. Sõnastikud ja päringute haldamine on täiusliku koostöö vahendid, kuid me arvestame ka vajadusega lihtsate ja kiirete tõlgete järele, mis ei nõua tellija täiendavat kaasamist.

Kas soovite lisateavet?

Võtke meiega ühendust