Skip links

Küljendamine

Dokumendipaigutuste loomine või kohandamine kliendijuhiste nõuetele vastavaks

Miks seda vaja võib minna

Brošüür, voldik või mis tahes muu tõlkimist vajav visuaalne digitaalne või trükitud materjal vajab tõenäoliselt ka küljendamist. Küljendaja töö on originaalkujunduse jäljendamine koos tõlgitud tekstiga. Keelte erinevate sõnapikkuste ja sõnade arvu tõttu tuleb kujundus kohandada vastavalt sihtkeele tekstile. Kui klient soovib saada trükivalmis materjali, pakume mõlemat teenust korraga.

Linearis teeb koostööd mitmete silmapaistvate vabakutseliste küljendajatega. Nad jäljendavad originaaldokumendi kujundust või loovad täiesti uue kujunduse. Kui kliendil on olemas kujunduse jaoks vajalikud failid, tehakse töö kiiremini ja madalama tasu eest. Võime töötada tõlgitud failidega või lihtsalt kujundada, avaldada ja korrektuuri teha.

Kas soovite lisateavet?

Võtke meiega ühendust