Skip links

Tõlketeenused: 7 olulist põhjust, miks need professionaalidele usaldada

Reisides või igapäevaolukordades meile enamasti oma võõrkeeleoskusest piisab. Kuid ettevõtluses ja riigiasutustega koostöös tehes kipub sellest vajaka jääma. Kui kavatsed oma ettevõtet väljapoole Eestit laiendada ning kui on vaja esitada mõni oluline dokument, siis on kõige arukam samm pöörduda tõlkebüroo poole (mitte ise internetis nö guugeldada või tuttavatelt abi otsida). Tõlkebüroo pakutavad tõlketeenused võimaldavad jätta hea mulje ja soovitud eesmärgi saavutada. Loe edasi ja saad teada, millised on need 7 olulist põhjust, miks tasub professionaalse tõlkebürooga koostööd teha!

1. Täpsus

Meile kõigile teada-tuntud Google Translate tõlgib iga päev miljardeid sõnu kõige erinevamatesse keeltesse – see on teksti sisu ligikaudseks mõistmiseks kasulik tööriist. Kas oleks aga mõistlik sellele justkui kasulikule tööriistale aga oluliste juriidiliste dokumentide tõlkimine usaldada? Muidugi mitte! Internet on täis anekdoote, mis on tekkinud Google Translate´i „inglise-eesti tõlget“ kasutades. Kurikuulus lause „loodetavasti ei saja homme pussnuge” ja selle ingliskeelne vaste on vaid üks neist. Google Translate´i mõned vigased tõlked on põhjustanud aga tõeliselt katastroofilisi tagajärgi. Näiteks reklaamiti 2016. aastal Hispaanias Galicia piirkonna juurviljalaata Kliitorifestivalina… Google Translate pidas galeegi sõna „grelo“ portugalikeelseks sõnaks, millel on kaks võimalikku tõlget, ja tõlkis selle hispaania keelde nii, nagu oskas. Ürituse korraldajad muidugi vabandasid ja selgitasid olukorda, aga olukorda parandada ei olnud enam võimalik. Koostööpartneritele hea mulje jätmisel või ametiasutuste veenmisel võib korrektne ja täpne tõlge osutuda määrava olulisusega aspektiks. Ja siin vaid Google Translate´ist ei piisa.

2. Spetsialiseerumine

Tõlkevajaduse tekkimisel tundub sageli, et kõige lihtsam lahendus on helistada mõnele hea keelteoskusega sõbrale või tuttavale, kes võiks tõlkega aidata. Isegi kui sõber oskab vastavat keelt väga hästi, on ebatõenäoline, et ta suudab ühtviisi hästi ära tõlkida nii keeruliste tehniliste detailide kirjelduse kui ka reklaamteksti. Professionaalsed tõlkijad spetsialiseeruvad tavaliselt selle alusel, mis neile endile kõige rohkem meeldib ja vastavalt ka kõige paremini välja tuleb. Ühe jaoks on need ametlikud juriidilised dokumendid, teise jaoks aga midagi palju loomingulisemat. Kuna igas valdkonnas on oma mõisted, mida peab hästi oskama, võimaldab tõlkijate spetsialiseerumine terminoloogia peenemaid nüansse tundes saavutada eriti hea kvaliteeditaseme. Tavaliselt pakuvad tõlkebürood eri valdkondade tõlkijatega koostöö tegemise võimalust, pakkudes seeläbi klientidele nii kvaliteetset juriidiliste dokumentide tõlget kui ka meditsiini-, finants- või muude valdkondade tekstide tõlkimist.

3. Kvaliteet

Tõlkevaldkonnas on kvaliteet kõige olulisem aspekt – ilma selleta pole kõnealusel teenusel suurt mõtet. Tõlkebürood pakuvad tavaliselt mitte ainult professionaalselt teostatud tõlget, vaid ka selle toimetamist, et tekst oleks täpne ja ilma iseloomulike trükivigadeta. Kõige sobivamat tõlkebürood valides pärige ka seda, mis tõlkehinna sisse kuulub. Oluline on ka ISO-sertifikaat, mis kinnitab tõlketeenuse pakkuja suutlikkust järgida teatud kvaliteeditaset mitte ainult tõlke enda puhul, vaid ka andmete turvalisuse, konfidentsiaalsuse, projektijuhtimise, tõlkijate valiku ja klienditeeninduse puhul.

4. Nüansside tundmine

Igal keelel on oma nüansid, dialektid, väljendid ja epiteedid, mida asjatundmatu võib lihtsalt valesti mõista ja ebatäpselt tõlkida. Keel ei ole ainult funktsionaalne teabe edastamise vahend – see annab ilmekalt tunnistust nii konkreetse rahva kultuurist kui ka suhtluse iseärasustest. Nende nüansside tundmine on tõepoolest kvaliteetse tõlketeenuse tagamisel väga oluline. Probleeme võib täheldada ka mujal, mitte vaid eriliste metafooride või muude kunstipäraste väljendite puhul. Igas keeles on olemas sõnad ja tähistused, mida mõistab vaid kohalik. Need on olemas ka eesti keeles, näiteks „teemaviide“ või siis erinevad murdesõnad, nt mürätänü (tilgastunud), krüügitaja (leevike) või kühnüdüs (kohmitseja).

5. Aeg

Kogenud professionaalidena oskavad head tõlkijad teile täpselt öelda, kui palju aega konkreetse töö jaoks kulub ja peavad siis ka tähtaja suhtes ka oma sõna. Teadaolev konkreetne aeg võimaldab planeerida ja sellega arvestada. Kahtlemata võtab professionaalil tõlkimine vähem aega kui amatööril.

6. Andmete turvalisus

Sageli sisaldavad tõlgitavad tekstid tundlikku teavet, mida ei taha internetis levitada, nagu see Google Translate tõlgetega toimub. Et oleks kindel, et tõlke kontekstis järgitakse andmete turvalisust isikuandmete kaitse üldmääruse tingimuste ja ISO-sertifikaadi standardite kohaselt, tuleb pöörduda professionaalide poole. Et kaitsta kliendi andmeid ja dokumente, sõlmivad tõlkebürood tõlkijatega lisaks ka konfidentsiaalsuslepingud.

7. Pikaajaline koostöö

Kui tõlketeenuseid on vaja regulaarselt, on parim lahendus teha tõlkebürooga pikaajalist koostööd. See tagab nii parema kvaliteedi ja soodsamad tingimused kui ka isikupärasema suhtumise ja süvenemise. Pikema aja jooksul koostööd tehes õpivad nii tõlkebüroo projektijuhid kui ka tõlkijad palju paremini tundma tekstide spetsiifikat, terminoloogianüansse ja tekstide stiili. Olgugi et tehnoloogia mängib meie elus üha olulisemat rolli ja sageli aitab see tõesti kaasa, on parima koostöö aluseks siiski usalduslikud pikaajalised suhted.