Skip links

Tõlkebüroo pikaajaliseks koostööks – kuidas valida?

Üleilmse majanduse tingimustes peavad nii eraettevõtted kui ka avaliku sektori organisatsioonid tagama teabe ka võõrkeeltes. Kui tõlketeenuseid on vaja regulaarselt, on kõige sobivam variant luua pikaajaline koostöö ühe tõlkebürooga. Kuidas laiast sortimendist valida? Milline tõlkebüroo on parim? Tuleb kasuks just konkreetse ettevõtte või asutuse jaoks olulisimate aspektide hindamisel.

Mis on kõige olulisem?

Tõlkebürood on erinevad ning sama erinevad on nende spetsialiseerumisvaldkonnad, tööstiil ja kvaliteet. Enne teabe läbivaatamist on oluline vastata paarile küsimusele, mis aitab hiljem pretendentide hulka kitsendada.

  • Tõlkemaht ja regulaarsus
  • Tõlgete kiireloomulisus
  • Hinnalagi

Elus tuleb harva ette, et kõik, mis vajalik tundub, on ka kättesaadav. Ka kõnealuse valiku puhul tuleb hinnata, milline neist kolmest aspektist on peamine: kas regulaarsus, kiireloomulisus või hind.

Esmamulje

Kõige tõhusam lähenemisviis on välja valida mitu sobivat bürood ja saata neile kõigile tõlkimiseks üks väike tekst. Samuti on oluline, et esitate võimaliku koostöö kohta kõige olulisemaid küsimusi. Saadud vastused ning ka tõlgitud teksti hind ja kvaliteet võimaldavad pretendente võrrelda ja leida endale sobivaim. Olulised on isegi sellised nüansid nagu reageerimiskiirus – see näitab tõlkebüroo töökorraldust ja kiiret reageerimisvõimet. Teavet tuleb hoolikalt hinnata: kas tõlke kvaliteet on piisavalt hea? Kas see vastab nõutavale hinnale? Kas tähtajast peeti kinni? Kas suhtlemine oli üldiselt sujuv, konstruktiivne ja vastutulelik? Iga olulise valikukriteeriumi järgimise eest punkti andmine on hea mõte – see võimaldab tõlkebüroosid objektiivselt hinnata.

Võimatu missioon: hästi, odavalt ja kiiresti

Tihti öeldakse, et üheaegselt hästi, odavalt ja kiiresti on võimatu kaupa või teenust saada – vähemalt üks neist parameetritest jääb kindlasti ellu viimata. See põhimõte kehtib ka tõlkebüroode puhul: ei ole võimalik, et tekst tõlgitakse ära hästi, odavalt ja kiiresti. Seetõttu tuleb meeles pidada algul püstitatud prioriteeti – mis on see aspekt, millest on võimatu loobuda? Mis on vähem oluline?

Hind

Kahtlemata mängib suure tõlkemahu puhul tõlkebüroode hindamisel olulist rolli just hind. Kui hind on kõige olulisem valikukriteerium, tasub ilmselt sellest ka pretendentide valikut alustada. Sama oluline on aga meeles pidada, et madalama hinnaga ei ole võimalik tagada nõuetekohast kvaliteeti. Kirjutades interneti otsingumootorisse „tõlkebüroo hinnad“, selgub, et hinnad kõiguvad suuresti. Mis aspektid hinnavahe moodustavad? Kvalifitseeritud ja kogenud tõlkijad võtavad oma töö eest rohkem tasu. Samuti tuleb maksta rohkem, kui tekst on vaja professionaalselt üle vaadata – korrigeerida ja toimetada. Seetõttu võib madal hind tähendada kas madalamat kvaliteeti või ka varjatud lisakulusid, näiteks keerulise või kiireloomuliselt tõlgitava teksti lisatasu. Igal juhul nõuab teistest pretendentidest oluliselt kõrgem või madalam hind täiendavat süvenemist – tuleb aru saada, mis selle määrab ja kas selle aspektiga on väärt leppida. Kõrgema hinna põhjused võivad olla erinevad, näiteks on Tallinna kesklinnas asuv tõlkebüroo sunnitud büroopindade üüri ja ülalpidamise eest rohkem maksma.

Aeg

Planeerimise ulatusest hoolimata on tõlkeid tavaliselt vaja kiiresti, seega on töö tegemise tähtaeg oluline. Jällegi tuleb aga kvaliteeti meelde tuletada – kiiresti töötades ei ole tekst kunagi nii hoolikalt läbi töötatud ja läbimõeldud kui siis, mil sellele pühendatakse rohkem aega. Paljude tõlkijatega koostööd tegev tõlkebüroo suudab muidugi tagada, et töö tehakse ära kiiremini. Kui see pole keeruline ega spetsiifiline, tõlgitakse tekst ka kiiremini ära. Neid ja ka muid aspekte tuleb pakutava tähtaja hindamisel arvesse võtta. Samuti tuleb meeles pidada, et tõlkimine nõuab suurt keskendumist. On arusaadav, et tõlkijad (olgugi et neile makstakse tavaliselt tehtud töö mahu eest) peavad kvaliteetseks tööks korralikult puhkama ja tööst välja lülituma. Seetõttu ei tasu loota, et keegi töötab öö otsa tõlke kallal, et see varahommikul valmis saaks. Kõige rohkem kannatab sel puhul just töö kvaliteet.

Muud valikukriteeriumid

Kui kaks või enam tõlkebürood tunduvad üsna võrdsed, tuleb tähelepanu pöörata ka muudele valikukriteeriumidele. Need ei ole sugugi tähtsusetud, seda eriti pikaajalise koostöö puhul.

Kas tõlkebüroo pakub täisteenust?

Kindlasti on mugavam teha koostööd tõlkebürooga, mis pakub täisteenust, st lisaks tõlkimisele ja masintõlkele ka toimetamist, lokaliseerimist, tõlke notariaalset kinnitamist, suulist tõlget ja tõlkimisega seotud muid teenuseid. Pikaajalise koostöö puhul on ülioluline, et koostööpartner oleks vastutulelik ega keelduks teatud ülesannete täitmisest ettekäändel, et see ei kuulu tema tavateenuste hulka. Mõnikord võib tõlkebüroo valikul määravaks saada just kliendile suunatud individuaalne, huvitatud ja aktiivne lähenemine.

Kuidas on turvalisusega?

Mida tundlikum on tõlgitavas tekstis sisalduv teave, seda olulisem on, milline on selle ettevõtte turvatase, kellega tõlkekoostööd plaanitakse teha. Kas asjaomasel tõlkebürool on ISO-sertifikaadid? Kui tõsiselt suhtub ettevõte isikuandmete töötlemise turvalisusesse? Erijuhtudel on nõutav tõlke täielik konfidentsiaalsus – kas tõlkebürool on võimalik seda pakkuda?

Leping

Leping on mõlema asjaomase poole koostöö korrektsel vormistamisel hädavajalik. Selles tuleb sätestada mõlema poole vastutus ja kohustused, koostöötingimused (näiteks maksetähtaeg). Lepingu sõlmimisel oleks soovitatav vältida liigseid piiranguid, nt tõlgete miinimummaht või -summa. Leping tuleb vormistada korrektselt, täpselt ja arusaadavalt ning mõlema asjaomase poole vastutus peab olema tasakaalus. Selgusetuse või konfliktide korral aitab leping mõlemat poolt võrdselt kaitsta.

Tõlkebüroo – usaldusväärne abiline

Maailm muutub üha laiemaks ja ettevõtlus üha üleilmsemaks. Usaldusväärsest ja professionaalsest tõlkebüroost võib saada teie suurepärane koostööpartner! See võib aidata uusi turge vallutada, parandada maailma eri paigus asuvate klientidega koostööd ning tagada kiirema ja kvaliteetsema teabevahetuse. Soovime edukat koostööd!