Skip links

Teenuse-pakkujate juht: roll ja töö vabakutseliste tõlkijatega

Igas endast lugupidavas ja professionaalses tõlkebüroos töötab üks või mitu spetsialisti, kes vastutavad ettevõtte vabakutseliste tõlkijate võrgustiku haldamise, laiendamise ja hooldamise eest. Inglise keeles on selle ameti nimi „vendor managers“. Nende ülesanne ei ole mitte ainult luua professionaalseid suhteid tõlkebüroo tõlkijatega või teenusepakkujatega, vaid ka säilitada suhteid olemasolevate tõlkijatega, et tõlkijate aktiivne baas oleks piisavalt suur ja mitmekülgne, mis võimaldaks ettevõttel teenindada erinevaid tellimusi.

Personalispetsialist…

Teenusepakkujate juhi üks igapäevastest tegevustest on vabakutseliste tõlkijate valimine, nendega töötingimuste ja lepingu kokkuleppimine, ettevõttega koostöö alustamisele kaasa aitamine, kvaliteedi hindamine ning tegutsemine vahendajana vabakutseliste tõlkijate ja teiste büroo töötajate, näiteks tõlkeprojektide juhtide vahel. Teenusepakkujate juht peab suutma hoolikalt valida toimetajaid ja tõlkijaid üle kogu maailma, viies nende oskused kõige tõhusamalt vastavusse konkreetsete ülesannetega. See inimene peab olema võimeline kiiresti otsuseid tegema, suutma probleeme lahendada ja suhteid luua. Sellele ametikohale sobivad kõige paremini inimesed, kellel on laialdased teadmised tõlketööstusest ja võime mõista iga kliendi unikaalseid vajadusi.

…kvaliteedijuht

Teenusepakkujate juht pühendab palju aega kvalifitseeritud tõlkijate otsimisele, lepib kokku hinnad ja tariifid, kontrollib, kas tõlkijad täidavad oma kohustusi, määrab proovitõlkeid ja hindab nende kvaliteeti. Mõnikord, teades, et ettevõttel on suuri kliente mingist konkreetsest riigist, on vaja kiiresti kaasata tõlkijad, kes pakuvad teatavat keelepaari või kellel on kogemusi konkreetses valdkonnas. Seda nimetatakse „aktiivseks värbamiseks“, kui teenusepakkujate juht pöördub näiteks kreeka keele tõlkijate poole, kellel on kogemusi kosmeetikatekstide tõlkimisel. Samuti on olemas „passiivne värbamine“, kui teenusepakkujate juht otsib uusi talente, keda andmebaasi lisada.

….ja psühholoog ühes isikus

Teenusepakkujate juht võib neid spetsialiste otsida nii büroo veebisaidil oleva reklaami abil kui ka proaktiivselt, kasutades selliseid veebisaite nagu LinkedIn või ProZ. Samuti peab teenusepakkujate juht olema natuke psühholoog ja oskama inimesi lugeda, kiiresti tuvastada kvalifitseeritud kandidaate, mõista rolle ja ülesandeid, milles nad on kõige edukamad. Selle kindlakstegemiseks tuleb esitada õigeid küsimusi, selgitada välja tõlkijate pakutavad keelepaarid, erialad, varasem töökogemus ja muud nüansid, et lisada andmebaasi tõlkijad, kellel ei ole mitte ainult vajalik haridus, vaid kes on ka motiveeritud ja valmis töötama, säästes nii klientide ja tõlkeprojektijuhtide aega. Oluline on küsida näiteid varasematest tõlgetest, et kohe tõlkija kogemust hinnata. Sama oluline on ka suhtlemisoskus, täpsus, vastutustunne, paindlikkus ja muud isikuomadused. Kuna sageli on tõlkijad pärit üle kogu maailma ja elavad erinevates riikides, peab ka teenusepakkujate juht olema teadlik kultuurierinevustest, ajavöönditest ja suhtluse eripäradest.

Soovitab iga projekti jaoks sobivaimaid tõlkijaid

Teenusepakkujate juhid saavad kasutada olemasolevat teavet vabakutseliste tõlkijate kohta, soovitades, millised tõlkijad sobivad konkreetsete projektide jaoks kõige paremini. Turundustekstide tõlkimiseks vajate lisaks suurepärase keeleoskusele tõlkijat, kes oskab pakkuda loomingulist ja kaasahaaravat sisu, veebilehe lokaliseerimiseks valige spetsialistid, kes valdavad suurepäraselt konkreetses valdkonnas kasutatavaid termineid – nii palju on aspekte, mida tuleb arvestada iga töö jaoks kõige sobivama tõlkija valimisel.

Jälgib koostööd teenusepakkujatega

Tõlkijate värbamisel peab teenusepakkujate juht tagama, et nende töölevõtmisprotsess oleks sujuv ja probleemideta, sest eri büroodel on erinevad arvete esitamise, aruandluse, tööde esitamise ja kinnitamise süsteemid. Koostöö käigus peab teenusepakkujate juht jälgima tõlkija töö kvaliteeti, tõlkija kättesaadavust, suutlikkust ja nende parameetrite muutumist, võttes loomulikult arvesse ka vabakutseliste tõlkijate soovitusi ja vajadusi.

Vabakutseliste tõlkijate võrgustiku juhtimise ekspert…

Teenusepakkujate juht peab tõlkija andmebaasi regulaarselt uuendama, näiteks iga poole aasta tagant, saates tõlkijatele küsitlusmeilid üleskutsega uuendada oma teavet, kogemusi ja sertifikaate. Võib-olla on keegi selle aja jooksul uusi oskusi omandanud ja suudab praegu pakkuda lisaks tõlkimisele ka toimetamise või veebilehtede optimeerimise teenust? Võib-olla on tõlkija vahepeal omandanud keeleteaduses magistri- või isegi doktorikraadi? Või mõne valdkonnas välja antava auhinna? See uuendatud teave võib muuta tõlkebüroo kliendi jaoks atraktiivsemaks, pakkudes konkreetsete projektide jaoks parimaid spetsialiste.

Andmebaasi suurendamine…

Loomulikult on oluline lisada andmebaasi uusi tõlkijaid. Siin näeme teatavat väljakutset, sest projektijuhtidele meeldib igapäevaselt töötada kindlate, järeleproovitud tõlkijatega, kes peavad kinni tähtaegadest, pakuvad vajalikku kvaliteeti jne, ning nad on tõrksad andma uusi töid tõlkijatele, kes on alles hiljuti firma vabakutseliste tõlkijate reservi lisatud. Ka teenusepakkujate juhi kaasamine on siinkohal oluline, et tagada uute talentide kasutamine ja vältida tõlkebüroo jaoks olukorda, kus suure töökoormuse ajal on kõik regulaarselt kasutatavad tõlkijad hõivatud, kuid teised ei ole enam huvitatud koostööst konkreetse bürooga.

…ja aktiivsete tõlkijate motiveerimine

Samuti tuleb säilitada aktiivsete ettevõttega regulaarselt koostööd tegevate tõlkijate kaasatus ja motivatsioon. Teenusepakkujate juht saab anda oma panuse ka selles valdkonnas. Sageli unustavad tõlkebürood, et oma teenuste pakkujad peavad olema motiveeritud. Kuigi tegemist ei ole ettevõtte täiskohaga töötajatega, on paljud neist lojaalsed ja teevad konkreetse bürooga koostööd juba mitmendat aastat; seega ei piisa õigeaegselt tasutud arvest. Kuna vabakutselised tõlkijad töötavad peamiselt tagaplaanil, eemal tähelepanu keskpunktist, jääb nende panus projekti õnnestumisse mõnikord tähelepanuta. Vabakutselised tõlkijad hindavad seda, kui nende tööd tunnustatakse. Tõeliselt oluline võib olla kaasav kommunikatsioon, tervitused pidustuste ajal, selgitav teave, sisekommunikatsioon, spetsiaalselt tõlkijatele välja töötatud uudiskirjad, üritused või spetsiaalsed töötoad, mida teenusepakkujate juht korraldab ja pakub. Töö teenusepakkujatega on väga oluline tõlkebüroo kasvu säilitamisel, sest ilma nendeta ei saaks büroo eksisteerida. Keelespetsialistid on tõlkeprotsessi epitsenter, ettevõtte parimad liitlased ja tõlketööstuse edutegur. Teenusepakkujate juht peab suutma leida vabakutselisi tõlkijaid ja toimetajaid, kes sobivad kõige paremini ettevõtte spetsialiteedi, kultuuri ja käekäiguga, ning tagama, et need teenusepakkujad jääksid ettevõttele lojaalseks, hoolitsedes nende motivatsiooni eest, ja muidugi hoolitsema, et uued spetsialistid oleksid innukad tegema koostööd just selle tõlkebürooga. Meil on Linearis kompetentsed ja kogenud teenusepakkujate juhid, kes suudavad leida iga projekti jaoks sobivaimad tõlkijad või muud keeleteenuste spetsialistid. Võtke meiega ühendust ja me soovitame teile parimaid spetsialiste!