Skip links

Sünkroontõlge üritusel: 5 kasulikku nõuannet

Iga üritusekorraldaja soovib, et üritus sujuks ladusalt ning et osalised ja külastajad tunneks end hästi. Tuleme appi ja pakume välja viis nõuannet, mis kuluvad sünkroontõlkega üritust korraldades ära. Sünkroontõlget peetakse kõige keerulisemaks suulise tõlke viisiks, kuid seda kasutatakse sageli. Selle olemuseks on, et tõlk tõlgib rääkijaga samaaegselt räägitavat teksti, püüdes tema kõnetempoga sammu pidada. Seda tõlkeviisi kasutatakse sageli konverentsidel ja seminaridel, kus korraldajad peavad vastavalt arvesse võtma, et vaja läheb ka sünkroontõlke varustust – tõlkide kabiine, mikrofone, kõrvaklappe jne.

1. Oskan, aga mitte väga hästi

Eestis oskame võõrkeeltena kõige paremini inglise ja vene keelt. Nende keelte oskuses eristuvad aga põlvkondade piirid üsna selgelt – vene keelt noored peaaegu ei oska või ei oska üldse, samas kui X-põlvkond ja nende vanemate põlvkond ei pruugi alati hästi inglise keelt osata. Millenniumi põlvkond on tõenäoliselt see kitsas vanuserühm, kes oskab mõlemat keelt, kuid isegi „oskamisest“ võib mõnikord vajaka jääda, kui tegemist on mõne keerulisema räägitava tekstiga, millest tuleb aru saada mõne sekundi jooksul. Arvestada tuleb ka taju iseärasustega – võõrkeeles loetavat teksti on palju lihtsam mõista, sest appi tuleb nägemine, mis tunneb ära sõna kirjapildi. Räägitava teksti puhul tuleb usaldada vaid kuulmist. Omast kogemusest teame, et sünkroontõlkega üritustel kasutavad enda keeleoskuses kahtlevad inimesed hea meelega võimalust kõrvaklappidest tõlget kuulata. See võimaldab neil stressivabalt ja lisapingutusteta kõike räägitavat mõista – seega tunda end hästi ja mugavalt. Seekaudu suurendab sünkroontõlge ürituse külastatavust – keegi ei pea muretsema, et ta ei saa räägitust aru.

2. Planeerige õigeaegselt

Reserveerige tõlk aegsasti – soovitavalt kuu aega enne üritust. Nii on võimalik tagada, et saadaval on parimad tõlgid – reserveerimise viimasele hetkele jättes võib ilmneda, et kõik on juba hõivatud. Eriti oluline on tõlk õigeaegselt reserveerida juhul, kui vajate mõnele kitsale erialale spetsialiseerujat. Kui aga mõte turgatas pähe viimasel hetkel, siis kindlasti mõne tõlgi ka leiate (pakkumine on piisavalt suur), aga see toob kindlasti kaasa lisastressi.

3. Rakendus Interactio – mugav ja lihtne

Ka tõlkimisvaldkonnas on kaasaegne tehnika suurepärane abiline – kindlasti saate hakkama ilma tohutu hulga tehnika. Ja kalli keerulise varustuseta! Oluline on ürituse külastajaid eelnevalt teavitada, et nad saavad Interactio rakenduses esinejate räägitut kuulata. Tuletage meelde, et rakendus tuleb alla laadida ja telefoni installida ning et kaasa tuleb võtta kõrvaklapid. Rakenduse kasutamisel on mitmeid eeliseid. Külastajatel on võimalik tõlget kuulata kõrvaklappidest omaenda telefoniga, samuti saab esitlust jälgida kaugteel – telefoni on vaja vaid ürituse heliühendust. Ürituste korraldajad aga ei pea enam muretsema kallite kõrvaklappide jagamise ja kokkukogumise pärast. Sobib kõigile!

4. Sünkroontõlke kulud

Sünkroontõlge tuleb kindlasti kanda ka ürituse eelarvesse – tõlkide hinnad ja tehnilise varustuse kulud. Meeles tuleb pidada, et sünkroontõlkel on vaja kahte tõlki – töö nõuab tohutut keskendumist, seega vahetavad tõlgid teineteise iga 20 minuti möödudes välja. Tõlkidele makstakse tavaliselt tunnitasu ja nad määravad oma tunnitasu ise: mida pikem üritus, seda rohkem sünkroontõlge maksab. Tehniliste seadmete kulud on Interactio rakenduse kasutamisel võrdlemisi väiksemad, kuid isegi siis tuleb arvestada, et üritusel on kohal Interactio tehnik, kes tagab vastava järelevalve. Ja veel üks nüanss: kui teie korraldatav üritus sisaldab toitlustamist, siis arvestage sööjate hulka ka tõlgid ja tehnilise toe inimesed. Täis kõhuga inimene tunneb end hästi ja töötab paremini!

5. Saatke tekstid tõlkidele

Arvestades sünkroontõlke keerukust ja vajalikku keskendumistaset, hindavad tõlgid seda kindlasti kõrgelt, kui saadate neile kavandatavate kõnelejate tekstid juba ette valmis. Nii saavad nad ette valmistuda, st mõista tekstide keerukustaset, rääkijate keelestiili ja väljendusvahendeid ning ka peamisi ideesid.