Skip links

Põnev tõlkeprojektide juhtimise maailm

Vastupidiselt üldisele arusaamale ei paku tõlkefirmad mitte ainult keelealaseid teenuseid. Kui see nii oleks, siis piisaks tõlkebüroo asemel ühe tõlkija palkamisest. Tõlkefirmade põhiülesanne on hoopis projektijuhtimisteenuste tagamine. Lokaliseerimisspetsialistid juhivad projekti kogu töötsükli ulatuses ning lisavad tõlgitavale sisule väärtust.

Kas peab tõlkeprojektijuht kindlasti tõlkija olema?

Asi on selles, et tõlkeprojekt ei hõlma ainult tõlkimist. Tõlkeprojektijuhi ülesannete hulka kuuluvad projekti peamiste nõuete tuvastamine, vajalike ressursside ja oskuste kindlaksmääramine, projektiplaani koostamine ja järelevalve. Kui plaan on koostatud, on järgmine samm projektis osalevate isikute määramine ja järelevalve, konkreetsete ülesannete ja tulemuste määramine kindlatele meeskonnaliikmetele ja nende täitmise jälgimine, samuti projekti kõigi etappide juhtimine kuni projekti lõpuleviimiseni. Kõik head tõlkijad ei saa olla head tõlkeprojektijuhid ja kõik tõlkeprojektijuhid ei pea olema tõlkijad. Tõlkeprojektijuhi klienditeenindusoskus on tõlkijate ja klientide vahelise hästitoimiva koostöö säilitamise jaoks väga oluline. Tõlkeprojektijuht peab suutma teha õigeid otsuseid tõlkeprojekti kõikides etappides. Tõlkeprojekt ei sõltu ainult tõlkijatest, ka klientidel on siin oluline roll. Kui klient ei vaata lähtetekste üle või ei anna vastust määratud tähtaja jooksul, võivad tööd viibida, mis mõjutab nii ajakava kui eelarvet. Projektijuhid peavad teadma, millal asjaosaliste poole pöörduda ja veenduda, et igaüks neist täidaks endale määratud ülesannet. Samuti peavad tõlkeprojektide juhid olema loovad, mõtlema iseseisvalt ning arendama endas kannatlikkust ja empaatiavõimet, et vältida meeskonnasiseseid konflikte.

Läbirääkija

Projektijuht analüüsib tõlkeprojekti ja valib iga kliendi jaoks viimasele sobiva meeskonna. Selles etapis ei tähenda läbirääkimisoskus mitte ainult suutlikkust eelarves kokku leppida ja tähtaeg paika panna. Sama oluline on, et projektijuhid selgitaksid välja klientide tegelikud soovid, eesmärgid ja meetodid, kuidas nad kavatsevad neid saavutada. Kas on vaja kasutada konkreetset terminoloogiat? Kas SEO optimeerimine on vajalik? Millisele sihtrühmale on sisu kavandatud? Läbirääkimiste pidamise oskus on kunst, mis nõuab võimet üksikasju märgata ja oskust leida kompromiss asjaosaliste vahel.

Ajajuht

Planeerimine mõjutab otseselt iga projekti tulemust. Projektijuhid peavad tagama, et meeskond viiks projekti kõik etapid ellu ettenähtud tähtaegade jooksul ja ei ületaks kavandatud eelarvet. Projektijuhid peavad suutma anda tõlkijatele selgeid ja täpseid juhiseid nii tähtaegade kui ka projekti muude nüansside osas. Kui nad seda ei tee, võivad tõlkijad oma töös vigu teha või esitada ebakvaliteetseid tõlkeid. Näide? Ettevõte on tõlkijal palunud kindlasti mitte nende praeguse veebilehe tekste võrdlusmaterjalina kasutada, sest nad ei ole nende tekstide kvaliteediga rahul. Projektijuht unustab selle sõnumi tõlkijale edastada. Tõlkija on ülikoolis õppinud, et tuleb kasutada viitetekste; seega toetub ta olemasolevale kodulehele ning kasutab tekstide tõlkimisel termineid või väljendeid, mis kliendile ei meeldi. Sest projektijuht ei edastanud talle kogu infot.

Hea suhtleja

Tõlkeprojektijuhi suhtlemisoskus aitab tasakaalustada projekti erinevaid elemente ning siluda võimalikke, näiteks kultuurierinevustest tingitud arusaamatusi. Projektijuht on nagu sild tõlkijate, toimetajate, teiste spetsialistide ja klientide vahel, seega peab tal kindlasti olema hea suhtlemisoskus. Mõnikord loevad ka väga väikesed nüansid, näiteks millest rääkida, mida ütlemata jätta, oskus võita usaldust, lisada väärtust ja tagada sujuv töökulg. Projektijuht peab lahendama ka erinevaid projekti teostamise käigus tekkinud probleeme; lisaks peab ta mõistma, et probleeme võib tekkida mistahes etappidel. Mõnikord võib heal tõlkijal olla halb päev või on kliendil ülemus, kes muudab tööülesannet kolm korda või parandab juba tõlkimiseks esitatud faile. Me kõik oleme inimesed, kuid projektijuht peab mõnikord olema üliinimene, projekti superkangelane, seejuures kindlasti ära hoidma erinevaid vääritimõistmisi, olukordi, kus edastamata teabe tõttu viibib projekti valmimine või tekivad tõlkesse ebatäpused.

Paindlik ja muutustele avatud

Lisage sinna juurde ka paindlikkus. Tõlkeprojektijuht peab olema võimeline tervitama iga saabuvat muudatust, kui mitte naeratusega, siis vähemalt avatud meele ja aktsepteeriva suhtumisega. Sageli teevad kliendid viimasel hetkel parandusi ja mõned tõlkeosad tuleb seetõttu ümber kirjutada, termineid muuta. Kui projektijuht on oma seisukohtades liiga range ja jäik, võib ta probleeme tekitada nii klientidele kui ka tõlkijatele.

Suhete looja

Tõlkeprojektijuht peab suutma luua pikaajalisi suhteid klientidega, ületada keele- ja kultuuribarjääre, luua usaldust, nii et klient teaks juba ette, mida konkreetselt projektijuhilt ja ettevõttelt üldiselt oodata. Ja loomulikult peab ta suutma luua pikaajalisi suhteid ka tõlkijatega. Mõne projektijuhiga teevad tõlkijad hea meelega koostööd, viivad kõik projektid õigeaegselt lõpule ning töötavad isegi paremini ja produktiivsemalt, kuna tunnevad soosivat suhtumist ja tuge.

Tehniline ekspert

Aga tehnilised oskused? Tõlkeprojektid on tihedalt seotud erinevate seadmete, tarkvara ja süsteemidega, mistõttu tõlkeprojektijuht peab valdama tehnoloogiaid, projektijuhtimissüsteeme, CAT-tööriistu ja erinevaid tõlkeprotsesse hõlbustavaid vahendeid. Enne tõlkijate poole pöördumist peab projektijuht olema suuteline koostama projekti „portfoolio“ projekti ressursside, tõlketööriistade, tõlkemälude, sõnaraamatute, CAT-vahendite, tõlketarkvara ja üksikasjalike juhistega. Samuti peab projektijuht jälgima erinevaid valdkonnauuendusi ning olema asjatundja uusimate lokaliseerimislahenduste ja -trendide, tõlkevahendite ja -meetodite alal, et soovitada klientidele kõige sobivamaid. Viimaste aastakümnete jooksul on tõlke- ja lokaliseerimistööstus läbi teinud hiiglaslikke muutusi ning jätkab muutumist endiselt väga kiires tempos. Ühtlasi on pidevas muutumises ka tõlkeprojektijuhi roll. Tehisintellekt (AI), automatiseerimine ning keerukamad tõlke- ja projektijuhtimissüsteemid on muutnud tõlkeprojektijuhtide vanu harjumusi ja tööspetsiifikat. Tõlkeprojektijuhtide roll on küll muutunud, ei ole samas aga kindlasti kaotanud oma tähtsust. Varem eeldasid paljud, et masinad ja tehisintellekt hakkavad inimesi-projektijuhte asendama, juhtus aga hoopis vastupidine. Head ja oskuslikud tõlkeprojektijuhid on kõrgelt hinnatud ja väga nõutud. Meie siin tõlkebüroos Linearis oleme oma tõlkeprojektijuhtide üle uhked. Võtke nendega ühendust ja teil on võimalus teha koostööd valdkonna parimate professionaalidega!