Skip links

Kuidas järeltoimetamine tõhusust suurendab?

Täiuslik tõlge. Kas see on olemas? Kuidas see välja näeb? Tõlkijad seisavad sageli silmitsi kiirete tähtaegadega, mis röövivad neilt võimaluse oma tõlkeid lihvida ja täiustada. Ideaalses maailmas peaksid tõlkijad esitama ainult neid tõlkeid, millega nad tõeliselt rahul on. Nagu oleks tegemist lihvitud teemantiga.

Tööriist või vara?

Kahjuks ei ela me täiuslikus maailmas, kuid üks asi, mida saame teha, on tutvustada teile järeltoimetamist, mis teeb kindlasti nii tõlkijate kui ka klientide elu lihtsamaks. Järeltoimetamise käigus teeb tõlkija eeltõlgitud tekstis parandusi, mis tähendab, et tal jääb rohkem aega peensustele ja detailidele keskendumiseks, täiustades tõlget nii palju, et see kõlaks loomulikuna. Nii saavad tõlkijad lühema aja jooksul rohkem ära teha, mistõttu jääb neile rohkem aega hobidega tegelemiseks ja sõprade või perega aja veetmiseks. Järeltoimetamine on äärmiselt kasulik ka kliendile, kes võib eeldada, et suurt tekstimahtu tõlgitakse palju lühema ajaga ja mõistliku hinnaga, tegemata kvaliteedis järeleandmisi.

Soovitused edukaks tulemuseks

Kuna masintõlke toimetamine on nii tõlkijatele, tõlkebüroodele kui ka nende klientidele veel üsna uus teenus, peaksime meeles pidama mõningaid põhiasju.

  • Esiteks tuleb järeltoimetamist vaadelda kui standardset toimetamistööd. Masinaga toodetud teksti tuleb lihvida ja korrektuuri lugeda samamoodi nagu inimeste poolt tehtud tõlke puhul. Masintõlge võib sisaldada väljajätte, ebajärjekindlat terminoloogiat või mõnes spetsiifilisemas valdkonnas vajaliku täpsuse puudumist. See on järeltoimetaja ülesanne, kes parandab ka valmisteksti stiili.
  • Teiseks tuleb kriitiliselt hinnata algallika teksti tüüpi. Kõik tekstid ei sobi masinaga tõlkimiseks, eriti kui tegemist on reklaami, turunduse või muud tüüpi emotsionaalsete, kultuurilisel sisul põhinevate või tundlike tekstidega. Nende jaoks ei saa masintõlget kasutada. Masintõlge sobib suurepäraselt informatiivsete tekstide tõlkimiseks. Nende hulka kuuluvad erinevad juhendid, poliitikad, määrused ja juhised, mille näol on sageli tegemist suuremahuliste dokumentidega ja sellistel juhtudel on järeltoimetamine suureks abiks nii tõlkija kui ka kliendi aja säästmisel.
  • Kolmandaks, masintõlget ei tohi kunagi ilma järeltoimetamiseta ära saata. Samuti on iga masintõlke ja järeltoimetamise töö juures väga oluline asjakohaste terminibaaside ja tehnilise toe kasutamine, näiteks Linearis Translations kasutab spetsiaalselt väljatöötatud närvivõrgu tehnoloogiat, mis on klientide vajaduste järgi kohandatud.

Mitmed eelised

Kõiki neid tegureid arvesse võttes saab järeltoimetamist teha efektiivsemalt, tootlikumalt ja kiiremini. Kliendid on rahul ja tõlkijatele jääb rohkem vaba aega! Kontakteeruge meie ekspertidegaja uurige, kuidas järeltoimetamine võib teie valdkonnas või ettevõttes tööd ja tootlikkust parandada.