Skip links

Kui kohtuvad emakeelekõnelejad – keelebarjääri ületamine

Öeldakse, et kui soovitakse jätta kellelegi väga head esmamuljet, siis on parim kõneleda nende emakeeles. Kas on parem aga ise seda keelt purssida või tellida suulise tõlke teenus, et see barjäär sujuvamalt ületada? See on oluline küsimus, mis võib määrata teie äriläbirääkimiste edu. Linearis jagab oma kogemust tänu paljudele kohtumistele välismaiste äripartneritega.

Lingua franca – mitte hõbekuul

Vähemalt ühe võõrkeele ladusat oskust on alati peetud heade kommete osaks. Eriti kehtib see inglise keele oskuse kohta, mida peetakse üldiselt olenevalt asukohast lingua franca’ks ehk üldtunnustatud keeleks. Need lahknevused tulevad selgemini esile, kui jälgida praegust poliitilist ja majandusolukorda. Brexit. Kuigi see süvendas kahtlusi inglise keele osatähtsuse suhtes Euroopas, ei ole alust arvata, et inglise keele mõju väheneb – vähemalt mitte enne, kui Euroopa Liit otsustab tähtsustada mis tahes muud ELi keelt. Mõistagi võtab selline üleminek aastaid aega. Sellest hoolimata võivad läbirääkimised ELi liikmesriikidega, kus seni ei uue võõrkeele tunnustamisel oldud eriti entusiastlikud, osutuda keerukamaks, kui ärikogukonna esindajad otsustavad jääda nüüdsest enda keelele truuks. Isegi kui ELis saab kirjutamata reegliks iga riigi kohaliku keele eelistus, on EList väljaspool asuvate riikide puhul see juba mõnda aega kehtinud. Miks peaks see nüüd probleemiks kujunema? Pilt on üsna selge. Hetkel asuvad kõige atraktiivsemad äripartnerid just eksootilistes riikides. Nad võlgnevad selle erisuse tänu oma kohalikele eripäradele: nad jäävad truuks oma traditsioonidele, pööravad suurt tähelepanu oma kultuuri ja keele säilitamisele. Need riigid on suured, isemajandavad ja on jätkanud kasvu hoolimata üleilmsest kriisist. Äriläbirääkimised nende riikidega on võimalikud vaid juhul, kui kõnelete nende keelt – sõna otseses mõttes.

Abiks või takistuseks?

Inglise keelt on mitte emakeelena kõnelejad kasutanud suhtlusvahendina palju aastaid. Ent sellele vaatamata ei oska kõik äriinimesed seda keelt laitmatult. Muidugi ei sega see vastastikust mõistmist, ent seab piirid teie edastatavale sõnumile.  Üheks Linearis põhiliseks projektiks on tahtmatult kujunenud eksperiment, kus osalejad tutvustavad potentsiaalsetele koostööpartneritele oma ettevõtet nende emakeeles või võõrkeeles. Jälgisime paljudel kohtumistel, kuidas meie kliendid tutvustavad oma ettevõtteid inglise keeles, mis on nende jaoks võõrkeel, sest nad uskusid, et suudavad oma loo edasi anda suuremate tõrgeteta. Neil näis päris hästi minevat kuni me märkasime, kui palju huvitavaid detaile läks keelebarjääri tõttu kaotsi. Läbirääkimiste teise osa eest kandsid hoolt tõlgid. Kuna paljud Linearis tuvastatud potentsiaalsed koostööpartnerid olid Hiina ettevõtted, ei rääkinud nende firmade esindajad peaaegu üldse inglise keelt või mõistsid sellistel puhkudel tõlkide osatähtsust. Alates esimesest kohtumisest sai selgeks, et kliendid tundsid end palju kindlamalt ja mugavamalt. Emakeeles rääkimine võimaldas neil kõnelda oma ettevõttest vabamalt ja ka potentsiaalsed ostjad tundsid end kaasatumana.

Kui kõnelete vastaspoolega talle arusaadavas keeles, siis jõuab sõnum kohale. Kui kõnelete vastaspoolega tema emakeeles, siis jõuab see sõnum südamesse.

Nelson Mandela

Tõlgi kaasamine: riski võtmine või edu võti?

Äripartnerite jaoks on oluline, kas kõnelete nendega nende emakeeles. Küsimus seisneb edu määratlemises. Edukas ärikohtumine tähendab palju enamat, kui lihtsalt faktide loetlemist, see nõuab ka vastastikust mõistmist, mida on võimalik saavutada vaid potentsiaalse koostööpartneri emakeele kaudu. Selle arusaamiseni jõudmine on piiratud sõnavaraga peaaegu võimatu. Ainus tark otsus on sellisel juhul palgata tõlk. „Kas nemad suudavad mu sõnumi paremini edastada kui mina?“ Kindlasti. Selles kogu iva peitubki.  Linearis tõlkidel on vähemalt üks kõrgem kraad vastavas valdkonnas ja töökogemus. Tõlkidel, kellega teeme koostööd Hiina ettevõtjatega läbirääkimistel, on näiteks Aasias ärijuhtimise kogemus või koostöökogemus kohalike ja välismaiste esindajatega selles maailmajaos. Väärib ühtlasi mainimist, et mainitud projekti raames oskavad Linearis tõlgid pärast meie klientide ettevõtete ja pakkumistega tutvumist soovitada teisi aspekte, mis väärivad esile toomist. Oskuslike professionaalidena märkavad meie tõlgid mitte üksnes kliendi poolt kogemata välja jäetud detaile, vaid vastavad nende loal ka potentsiaalsete koostööpartnerite esitatud küsimustele ise, säästes niiviisi mõlema osapoole aega.

Viimane märkus

Millise järelduse te tegeme peaksite? Esiteks, kõnelge oma emakeeles – keeles, mis võimaldab teil end vabalt ja terviklikult väljendada ja mis peegeldab ka teie kaubamärki. Teiseks tuleks meeles pidada, mida tähendab teie äripartneri keele kõnelemine tegelikult. See hõlmab palju enamat kui lihtsalt sõnumi edastamist selles keeles. See tähendab oskust asetada end nende kingadesse, mida on raske teha ilma selle riigi kultuuri, väärtuseid, huve või arengut mõistmata. Kõik, mida vajate ühisel arusaamal olemiseks, on selge eesmärk ja õige vahendaja, nimelt professionaalne tõlk, kes oskab mõlemat keelt ja tunneb vastavat kultuuri ja ärimaastikku. Kas teil on mõni oluline tehing pooleli? Tehke kõik endast olenev, et seda saadaks edu – võtke meiega ühendust ja lubage meil teie vajaduste jaoks parimad asjatundjad leida.