Skip links

Publikatsioonid

Lean-põhimõtted tõlkesektoris

Sõna LEAN tähendab inglise keeles „õhuke, kõhn“. Lihtsustatult öeldes aitavad LEAN-põhimõtted välja juurida või kaotada kõik ebavajaliku, sealjuures rõhutades kõige väärtuslikumat, eesmärgiga võtta vastu nutikamaid